Huddinge kommun - politik

Ny möjlighet till lokalbidrag för föreningar i Huddinge

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 10:48 CET

På kommunfullmäktiges sammanträde i mars kan beslut tas om att det blir möjligt för kulturföreningar att söka lokalbidrag från Huddinge kommun. Tidigare har det varit kommunens fastighetsbolag Huge som stått för hyreskostnaderna, men nu blir det alltså kommunen som tar över ansvaret för även dessa delar av kulturstödet. Bland de föreningar som omfattas av de nya reglerna märks till exempel kommunens hembygdsföreningar.

- Det här är en del i att tydliggöra vilket stöd till kulturen som ska finnas i Huddinge, säger Vibeke Bildt (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Enligt förslaget kan kommunen täcka upp till 100 % av hyreskostnaderna och bidrag kan beviljas för max tre år i taget. När förändringen trätt i kraft kommer man att kunna söka lokalbidraget från kultur- och fritidsförvaltningen.

För mer information kontakta:

Vibeke Bildt (FP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden: 08-535 317 01, vibeke.bildt@huddinge.se

Malin Hasselblad, politisk sekreterare (FP): 08-535 301 59, malin.hasselblad@huddinge.se