Skurups kommun

Ny mötesplats för integration i Skurup

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 14:01 CET

En ny mötesplats tillkommer under hösten i Skurup. MöTis, eller Mötesplats integration Skurup, erbjuder en mängd aktiviteter med varierande teman för gamla och nya kommuninvånare.

Välkommen på Kick off 22 november kl 16.00-19.00

Knytkalas och underhållning av oudspelaren Ali Sabaha

Kl 16.00 möts vi på Skurups bibliotek och går tillsammans till restaurang Rutger.

Kommundirektör Marcus Willman och kommunfullmäktiges ordförande Lena Axelsson (S) närvarar.

Vad är MöTis?

- MöTis vänder sig till alla kommunens invånare med ett intresse för möten, nyfikenhet på kultur och engagemang för integration, berättar integrationsstrateg Malin Olofsson. På MöTis knyter man kontakter, deltar i meningsfulla aktiviteter, utvecklar språket och samlar på sig information.

Verksamheten som bedrivs av tjänstemän från olika håll i kommunen har växt fram organiskt till stor del tack vare engagerade kommuninvånare, ideella krafter som deltagit i aktiviteter, konversationer och med idéer.

- De ideella krafterna skapar tillsammans med kommunen en välkomnande anda, ett forum där man kan känna samhörighet och delaktighet, säger Malin Olofsson.

Kommundirektör Marcus Willman:

- Det är glädjande att vi kan erbjuda denna nya mötesplats. Tidigare verksamhet har vuxit och måste omlokaliseras och omorgansiseras. MöTis är svaret på detta. MöTis är en del av de viktiga insatser som görs för att nå målsättningen med långsiktig självförsörjning, språkutveckling och integration.

Hur drivs MöTis?

Mötesplatsen drivs av engagerade tjänstemän och integrationspersonal, med Malin Olofsson ytterst ansvarig för koordinering, samordning och handledning. Månadsaktiviteterna planeras gärna tillsammans med MöTis deltagare och nya som gamla kommunivånare.

Vad erbjuder MöTis?

Varje vecka erbjuder MöTis barnaktiviteter, hjälp med blanketter och samhällsinformation, språkträning, nätverksbygge och mycket mer. För att skapa kontinuitet och sammanhang använder vi oss av temamånader som utgör grunden för den aktivitet som genomförs under veckan. Våra aktiviteter fokuserar på språkutveckling, nätverksbygge, meningsfull sysselsättning och samhällsorientering.

I december är månadstemat mat. Utöver de planerade aktiviteterna kommer deltagare att bjudas in till utmaningar så som stegräknartävlingar under hälsomånaden, eller insamlingar av barnböcker, med mera.

Öppet: Tisdagar mellan kl 16.00 och 19.00

Plats: Restaurang Rutger, Skurup


Kontakt:

Malin Olofsson, integrationsstrateg

0411-53 64 38

malin.olofsson@skurup.se

Skurups kommun med ca 15 000 invånare ligger naturskönt på den skånska sydkusten mellan hav och ås - en central plats i Öresundsregionen och norra Europas mest dynamiska region.