Västtrafik

Ny motorvägshållplats gör resan snabbare

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 11:51 CET

Måndagen den 13 november börjar den nya motorvägshållplats som finns vid Trestads center att användas. En motorvägshållplats finns sedan tidigare endast på ett ställe inom Västtrafiks område, i Kungälv.

- Hållplatsen är speciell på det sättet och gör att resenärerna enkelt kan stiga på och av utan att bussen behöver lämna motorvägen, säger Michael Stjernberg, affärsområdesansvarig för Fyrbodalsområdet på Västtrafik.
Till sommaren kommer många byten som idag ligger vid Båberg att flyttas till Trestads center och betydligt fler resenärer kommer då att utnyttja hållplatsen. Då kommer även lokalbussarna att stanna i anslutning till den nya motorvägshållplatsen.
- Tanken är att resenärerna enkelt ska kunna göra byten här utan att behöva gå långa sträckor mellan olika hållplatslägen. Anslutningar kommer att finnas till linjer som går till t ex NÄL och Vänersborg. När Högskolan på sikt koncentrerar sin verksamhet till Trollhättan planerar vi dessutom att öka antalet turer som går direkt mellan Uddevalla och Trollhättan, säger Michael Stjernberg.
Den nya motorvägsdelen mellan Väne-Ryr och Trestads Center invigdes förra fredagen, men en del arbete var fortfarande kvar med att färdigställa den ena hållplatsen.
- Den nya motorvägsdelen var efterlängtad och nu kan vi äntligen även börja använda den nya hållplatsen. Den här typen av lösningar som snabbar upp trafiken hoppas vi kunna utveckla vidare på fler håll i vårt område framöver, säger Michael Stjernberg.

För mer information:
Michael Stjernberg, affärsområdesansvarig Västtrafik Fyrbodalsområdet,
0521-27 38 15 eller 0708-27 38 95

Eva Jerninger, informationsansvarig Västtrafik Fyrbodalsområdet,
0521-27 38 19 eller 0708-27 38 91.
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.