El & Industrimontage Svenska

Ny mottagningsstation till vindkraftsanläggning

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 10:06 CEST

El & Industrimontage Svenska AB har tecknat sin hitintills största order inom vindkraft i samband med att RES Skandinavien AB bygger Sveriges största landbaserade vindkraftsanläggning (95,4 MW). Ordervärdet för El & Industrimontages del uppgår till mer än 25 miljoner kronor.

El & Industrimontages uppdrag är en totalentreprenad som avser byggnation av en komplett 220/36 kV mottagningsstation till vindkraftparken i Havsnäs. Leveransen omfattar bland annat transformator, ställverk och kontrollutrustning samt ansvar för mark- och byggarbeten, konstruktion, montage, provning och idrifttagning.

- För oss är vindkraft ett rätt så nytt energisegment som vi ser stor potential i för framtiden. Det blir en spännande utmaning att säkerställa att den energi som vindparken genererar når ut till slutanvändaren på ett förmånligt och miljömässigt sätt, säger Olle Backman, El & Industrimontages koncernchef.

RES Skandinavien har sedan i mars byggt i Havsnäs och planerar att ta de första verken i drift under hösten 2009. Anläggningen skall stå helt färdig tidigt under 2010.

- Vi är mycket glada att få till stånd ett samarbete med en så stark och kompetent partner, säger Anders Barne, VD på RES Skandinavien. Vi ser också ett stort värde i den lokala norrländska anknytningen då en stor del av våra kommande projekt planeras i dessa områden.

Havsnäs är beläget på tre höjder i ett skogslandskap norr om Strömsund i Jämtland och är en viktig milstolpe i utvecklingen av svensk vindenergi. Vindparken består av 48 vindkraftverk och kommer att generera elektricitet motsvarande den årliga konsumtionen av ungefär 45 000 hushåll när den är färdigställd.


För ytterligare information, kontakta:
Olle Backman, 090-15 46 79