Västra Götalandsregionen

Ny museiorganisation storsatsar och nyanställer

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 13:11 CET

Den nya museiorganisationen inom Västra Götalandsregionen
– Västarvet har beviljats 5,4 miljoner kronor av Statens Kulturråd. Detta har gett oss möjlighet att rekrytera 15 nya kulturarbetare inom regionen, säger Västarvets chef Hans Manneby.

Natur- och kulturarvsförvaltningen i Västra Götaland bildades redan i januari 2003. Under åren 2004-2005 utvecklades verksamheten och ett antal museer anslöts till förvaltningen. Vidare ser vi att stora förändringar pågår i dagens samhälle, vilket ställer nya krav och förväntningar på all offentlig verksamhet. Detta kräver enligt Hans Manneby nya tag, nytänkande och vidareutveckling av verksamhet och organisation.

En viktig identitetsfråga är namnet. Därför byter vi namn. Vi lämnar det lätt byråkratiska namnet Natur- och kulturarvsförvaltningen, till förmån för ett kort, öppet, icke-auktoritärt namn som Hans Manneby menar pekar mot en organisation som sätter människan i centrum: Västarvet! Den nya organisationen blir Sveriges största museiorganisation.

Kulturell förnyelseprocess
Vi arbetar nu intensivt med nytänkande och vidareutveckling av verksamheten. Vi analyserar våra statliga, regionala och kommunala uppdrag. Vi ska också verka i regionens samtliga 49 kommuner; ett uppdrag där vi kommer att utöka samarbetet med kommunerna och andra lokala aktörer. Genom att göra historien synlig kan vi berika livsmiljön för människorna och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ett led i förnyelseprocessen är att anställa nya kulturarbetare. Det kommer totalt att bli 15 nya tjänster, bland annat arkeologer, bibliotekarier, webbdesigners, kulturvetare och arkivarier.

Förnyelsearbetets ”ideologiska” grund bygger på Vision Västra Götaland – Det goda livet som antogs av Regionfullmäktige 2005. Visionen ska vägleda förvaltningens utvecklingsarbete och med den som utgångspunkt ska vi etablera en gemensam syn på samhällsroll och ansvar menar Hans Manneby.

Ett område som prioriterats i regionen är att utveckla Västra Götaland till en ledande kulturregion. Här kan den nya förvaltningen bidra med profilstarka institutioner och en spännande natur- och kulturarvsverksamhet som stärker regionens profil och attraktivitet.

Fakta om Västarvet...

TILL REDAKTIONEN
Bilder finns att hämta på regionens hemsida: www.vgregion.se och därefter under Press, Bildbanken och Nyhetsbilder.
Bilderna är för fri disposition. Ange Foto: Ola Erikson.