Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, SADEV

Ny myndighet för bättre bistånd.

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 14:47 CET

I dag invigdes forskningsmyndigheten SADEV i Karlstad av biståndsminister Gunilla Carlsson och Värmlands landshövding Eva Eriksson. SADEVs uppdrag är att genom fristående forskning göra svenskt bistånd effektivare. Under 2006 har det svenska biståndet varit 26 miljarder och den nya regeringen har i sin nyligen presenterade budget för 2007 ökat biståndsramen till drygt 30 miljarder.

- Sverige ska vara en ledande nation inom det internationella utvecklingssamarbetet och jag har höga förväntningar på vad SADEV kan bidra med för att effektivisera det svenska biståndet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Ministern framhöll att Sverige länge varit pådrivande när det gäller nivåer i biståndet.

- Jag anser att Sverige även ska vara ett internationellt föredöme när det gäller att visa hur väl biståndspengarna används och vilka resultat de ger. Här är SADEVs arbete centralt, säger Gunilla Carlsson.

SADEVs generaldirektör Anders Danielson betonade att mycket av det bistånd som betalats ut genom åren inte gjort den nytta man hoppats på från bidragsgivarna.

- Att bekämpa fattigdomen genom stat-till-stat-bistånd är fortfarande kärnan i den rika världens bistånd, säger Anders Danielson. Det är ett förlegat synsätt att tro att staten i mottagarländerna kan vara den enda motorn i fattigdomsbekämpningen. Historien visar att tillväxt minskar fattigdomen och statens roll för att skapa tillväxt är begränsad.

- Vi ska forska där forskningen ger mest nytta och se till att leverera beslutsunderlag till Utrikesdepartementet som är både begripliga och konkreta, säger Anders Danielson. Det handlar om att etablera nya arbetssätt och nya infallsvinklar i utvärderingsarbetet. Det är dags att tänka nytt när det gäller bistånd.

- Vi är en fristående forskningsmyndighet där myndighet står för att leverera beslutsunderlag, forskning står för högvetenskaplig kvalitet och vi är fristående genom att vi själva bestämmer forskningsområden. Det garanterar att frågor blir belysta oavsett politiska ställningstagande, säger Anders Danielson.

Värmlands landshövding Eva Eriksson framhöll de regionala aspekterna av etableringen av en ny myndighet i Karlstad.

- En ny myndighet skapar alltid attraktionskraft och ny kompetens har stor betydelse för utvecklingen i länet, säger landshövding Eva Eriksson.

Vid invigningen klippte biståndsminister bandet som täckte tavlan av den zambianske konstnären Enock Ilunga.


Fakta om SADEV

SADEV är en fristående forskningsmyndighet, som fullt utbyggd ska bestå av ca 25 anställda med uppdrag att forska för effektivare bistånd. I dag har myndigheten 17 anställda. Den första forskningsrapporten publicerades i slutet av oktober och utvärderar demokratiprojekt och syftar till att utveckla metoder för planering, uppföljning och utvärdering av demokratistöd.

För mer information kontakta:

Generaldirektör Anders Danielson, tel 070 – 298 10 01

Bilder från invigningen för fri publicering finns tillgängliga på www.sadev.se. Fotograf: Øyvind Lund.