Consilium AB

Ny navigationsprodukt ökar Consiliums marknad

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 10:27 CEST

Marinelektronikföretaget Consilium lanserar i dagarna en nyutvecklad
navigationsprodukt som kombinerar funktionaliteten hos fartygsloggen med
funktionen av ett ekolod. Med den nya produkten behöver inte fartygen
installera separat ekolod.

Efter omfattande tester och certifiering har den nya produkten tilldelats
internationellt typgodkännande för kombination av logg och ekolod.
Kombinationen möjliggörs av att farten mäts med akustisk korrelation, en
teknik som Consilium är ensam om att använda för kommersiella fartyg.
Den nya "kombinations-loggen" använder endast en sensor i botten på
fartyget, i motsats till alla andra tekniker att mäta fart och djup vilka
kräver två instrument i botten på fartyget. Detta innebär att varv och
rederier kommer kunna minska sina installations och underhållskostnader med
Consiliums nya kombinations-logg.

Den nya kombinations-loggen SAL T3 kommer att ha världspremiär när den
presenteras på den internationella marinmässan Kormarine i Pusan, Korea den
21-24 oktober.

Det ska bli intressant att se hur SAL T3 tas emot av kunderna. Av de
indikationer vi fått från de som fått ta del av den verkar det mycket
lovande, säger Consiliums VD Ove Hansson. Genom den nya kombinationen
breddar vi vår marknad till att även täcka in ekolodssegmenet. Det kan ta
en tid innan kombinationsloggen blir fullt ut accepterad av alla. När så
skett räknar vi med att sammantaget öka vår försäljning inom
ekolods/loggsegmentet med över 30 miljoner kronor per år, avslutar Ove
Hansson.

Med den nya tekniken kommer även äldre Consilium loggar att kunna
uppgraderas
och få godkänd ekolodsfunktionalitet.


Stockholm 2003-10-17

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300 , 070-576 08 33
Email: ove.hansson@consilium.se


Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre
kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta
komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har man en
stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat
på Stockholmsbörsens O-lista, har 450 anställda och omsätter 650 MSEK.