Hasselbladstiftelsen

Ny Nordisk Fotografi 2012 på Hasselblad Center

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2012 13:42 CEST

NY NORDISK FOTOGRAFI 2012

Hasselblad Center, 8.6–12.8

Deltagare:
Lars Dyrendom (DK)
Maarit Mustonen (FI) 
Gabriella Jonsson (S) 
Hanna Jagare (S)
Linda Maria Varoma (FI)
Filippo Zambon (FI/IT)
Mikko Sinervo (FI)
Alen Aligrudic (DK/YU) 
Thomas Bergh (S) 
Tonje Bøe Birkeland (N)

Curator: Dragana Vujanovic

De tio konstnärerna i utställningen Ny Nordisk Fotografi 2012 visar en mångfacetterad bild av det samtida fotografiska fältet i Norden. Den socialt orienterade dokumentära traditionen som dominerade förra årets utställning är närvarande även i år, men den nyanseras i högre grad av arbeten som behandlar fotografins roll inom vetenskapen, teoretiska reflektioner kring fotografins väsen och iscensatt fotografi.

Valet av de deltagande konstnärerna baseras på deras intresseväckande arbeten. De gestaltar existentiella frågor om människan i universum, Europas förändrade geopolitiska landskap, iscensatta personliga berättelser och reflektioner kring fotografins teori och historia. Projekten rör sig inom olika fotografiska discipliner och tillsammans tecknar de en bild av ämnen som upptar dagens unga fotografer.  

Utställningen Ny Nordisk Fotografi kretsar kring de eftertraktade Victorstipendierna. Två av deltagarna erbjuds möjlighet till vidareutbildning och ateljévistelse i länder utanför Norden; vid Glasgow School of Art eller The University for the Creative Arts i Farnham och International Studio & Curatorial Program (ISCP) i Brooklyn, New York.

Juryn:
Anna Fox, professor i fotografi vid University for the Creative arts, Farnham
Thomas Joshua Cooper, professor vid den fotografiska avdelningen vid the Glasgow School of Art

Urvalskommittén:
Kristine Kern, chef Fotografisk Center, Köpenhamn
Cecilia Sandblom, konservator och fotograf Hasselbladstiftelsen
Johan Sjöström, intendent Göteborgs Konstmuseum
Dragana Vujanovic, curator Hasselbladstiftelsen
Louise Wolthers, forskare Hasselbladstiftelsen 

VERNISSAGE 

Vernissage torsdag den 7 juni kl 18.00 – 20.00
Invigning kl 18.30 då 2012 års Victorstipendier presenteras.

Under utställningsperioden hålls guidade visningar på söndagar kl 13 i Hasselblad Center.

För mer information och pressbilder, vänligen kontakta Jenny Blixt, tel. +46(0)31-778 2154 eller
e-mail Jenny.Blixt@hasselbladfoundation.org

Bild: Gobi, 1931 (2011) © Tonje Bøe Birkeland

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylles genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.

Hasselbladstiftelsen är en unik plattform för fotografi i Norden där fotografisk forskning och utställningar samverkar. Fem stora utställningar per år presenteras i Hasselblad Center, varav en är årets Hasselbladspristagare. Därutöver visas ett antal mindre utställningar i Projektrummet.
Forskningen förankras i utställningsprogrammet genom böcker, kataloger och texter samt regelbundna seminarier, föreläsningar och konstnärssamtal som placerar utställningarna i en fotohistorisk
och teoretisk kontext.