Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Ny nordisk matpris foreslås

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 13:44 CET

Som et ledd i å fremheve Ny Nordisk Mat, vil Norges landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen ta initiativ til å opprette en Nordisk matpris innenfor Nordisk Ministerråds ansvarsområde på rundt 350.000 danske kroner.
- Det er på høy tid at nordiske mattradisjoner og matproduksjon gjøres kjent som et regionalt verdenskjøkken med unike mat- og drikkevarer. Parallellen kan for eksempel være Middelhavskjøkkenet, som bidrar positivt til turisme og regional utvikling i mange middelhavsland som Hellas, Italia, Portugal og Spania. I kriteriene for prisen mener jeg at nordiske råvarer og matkultur må stå helt sentralt og at prisen går til dem som på en ekstraordinær måte bidrar til å synliggjøre og profilere nordisk mat, sier Riis-Johansen. Han er innstilt på at Norge betaler prisen det første året, og at det etter hvert blir et spleiselag mellom de nordiske landene.

Prisen skal kunne gis for et enestående produkt som bygger på nordiske tradisjoner eller som er nyskapende. Det kan være et spisested eller et prosjekt som på en spesiell måte fremhever det nordiske. Utmerkelsen skal kunne gis til organisasjoner, bedrifter eller enkeltperson.
- Prisen bør omfatte hele verdikjeden fra fjord og jord til bord og juryen vil stå overfor en stor utfordring når det skal trekkes frem en verdig vinner fra en av de nordiske landene. Ambisjonen må være at prisen blir like høyt verdsatt som Nordisk Råds litteraturpris, sier Riis-Johansen.