NCC AB

Ny och säkrare väg mellan Sala och Gävle

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2014 09:22 CEST

NCC bygger två mil helt ny mötesfri väg, som blir dubbelt så bred som den gamla sträckan på väg 56 mellan Västerås och Gävle. Väg 56 är en viktig transportled för långväga och tung trafik mellan norra och södra Sverige. Trafikverkets order är värd 230 MSEK.

– På nästan hela sträckan - 20 kilometer mellan Stingtorpet och Tärnsjö - anlägger vi en helt ny och bredare väg med mitträcken. När arbetet är klart i juli 2017 förbättras både framkomlighet och trafiksäkerhet avsevärt, säger Thomas Lidberg, avdelningschef på NCC Infra.

Arbetet omfattar 23,4 kilometer från Heby, nordöst om Sala, till Tärnsjö. Vägen har stor andel tung trafik, som förväntas öka, och vägstandarden låg. De olyckor som inträffar blir därför svåra.

Mellan Stingtorpet och Tärnsjö är vägen idag 6,5 meter bred och kurvig med dålig sikt. Den två mil nya vägen blir 10 till 13 meter bred, alltså delvis dubbelt så bred och dessutom rakare. Mitträcken och omväxlande 2+1 körfält ger säkrare möten och omkörningssträckor.

NCC förbättrar även resterande 3,4 kilometer befintlig väg mellan Heby och Stingtorpet genom att bredda den till 12,75 meter, bygga mitträcken, samt en cirkulationsplats vid korsningen i Heby.   Den säkrare vägen gör att hastigheten kan höjas från 80 till 90 kilometer i timmen.

Vägen går idag på Enköpingsåsen, som har viktiga grundvattenmagasin. Den nya vägen byggs istället bredvid åsen. Den nya placeringen, tillsammans med en säkrare väg, skyddar grundvattnet bättre från trafikolyckor som kan ge farliga utsläpp.

”Räta linjen” som väg 56 kallas, har en avlastande funktion på E4:an genom Stockholmregionen, och är en viktig transportled från Norrköping, via Eskilstuna, Västerås och Sala, fram till Gävle. Sedan 2010 rustar Trafikverket upp stora delar av väg 56 och arbetet fortsätter till 2021.

NCC:s arbete börjar i sommar och är klart sommaren 2017. På de 3,4 kilometer som byggs om mellan Heby och Stingtorpet begränsas framkomligheten från i försommar till hösten 2015. På resterande sträcka löper trafiken som vanligt då den nya vägen byggs i obruten terräng.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lidberg, avdelningschef, NCC Infra. Telefon 0500-44 79 20

Hedvig Elander, kommunikationsansvarig, NCC Construction, Sweden. Telefon 08-585 512 73 eller 070-978 66 83

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press . NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC AB en omsättning på 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation.NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar.NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.