Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Ny och unik skola startar i Molkom!

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 14:09 CEST

Nyed Friskola Ekonomisk Förening har den 18 augusti godkänts av Skolinspektionen som huvudman för förskoleklass, grundskola 1-9 och fritidshem vid Backa Friskola i Molkom, Karlstad Kommun. Föreningen, som sedan 2 år tillbaka också driver en förskola, ämnar starta skolan höstterminen 2018.

Backa Friskola är en unik och nytänkande skola med inriktning på hållbarhet och holism. Sedan starten 2015 har Backa Förskola i Molkom vuxit från 6 till 25 barn och har idag flera barn i kö. Förskolan fick högsta betyg bland kommunens förskolor i Karlstad kommuns kund och brukarundersökning 2017. Nyed Friskola Ekonomisk Förening som driver Backa Förskola har redan från start haft intentionen att bygga vidare med en grundskola och nu står det klart att de får starta skola i Molkom hösten 2018. Skolans och Förskolans unika profil som sätter hållbarhet på alla plan i fokus tilltalar många föräldrar och skolan har idag 110 barn i åldrarna 0-12 år på sin intresselista. Redan nu har flera barnfamiljer flyttat till Molkom för att sätta sina barn i Backa Förskola och det är andra familjer som letar boende för att flytta till trakten då skolan öppnar nästa år.

"Vi är flera familjer som valt att flytta till Molkom tack vare Backa Friskola. Och vi är helt säkra på att ännu fler familjer kommer välja att flytta hit när skolan är etablerad. Den här skolan är unik i Sverige och vi vet att den fyller ett stort tomrum." Maria Åkerstedt, förälder

Centralt för Backa Friskolas koncept är utomhuspedagogik samt ett praktiskt förankrat lärande genom undersökande, upplevelser och ämnesövergripande projektarbeten. Skolan kommer att använda kreativa och innovativa pedagogiska metoder för att arbeta mot läroplanens mål och erbjuder stort utrymme för lärare och elever att gemensamt söka och skapa kunskap. Skolan är unik på det sättet att den även inkluderar existensiella frågor och kroppsmedvetenhet i skoldagen genom t.ex. mindfulness, yoga, massage, sång och dans. Att skolan har en holistisk grundsyn innebär att alla aspekter av människan ges plats – det mentala, det fysiska, det emotionella och det själsliga. Med denna inställning vill skolan stödja eleverna att växa upp som självkännande och kreativa individer rustade med förmåga att möta livets utmaningar, att ta hand om sin egen hälsa och att samarbeta med andra. Mycket viktigt på Backa Friskola är därför NVC - Non Violent Communication, en kommunikationsmetod som främjar empatiskt lyssnande och förmågan att tydligt uttycka känslor och behov.

"Vi ser hur våra barn får lära känna sig själva och varandra. Vi ser hur barnens kreativitet flödar och hur de lär sig att ta hänsyn till varandra och lösa de konflikter som uppstår på ett unikt sätt. Våra barn blomstrar tack vare den fantastiska personal som arbetar på Backa och de verktyg de är utbildade inom och använder i sin pedagogik." Maria Åkerstedt.

Ekologi och hållbarhet är centralt för Backa Friskola. Skolan vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle genom att medvetandegöra för våra elever hur våra val och handlingar påverkar miljön, genom att studera och använda hållbara tekniker och innovationer, genom att diskutera medveten konsumtion, och genom att göra allt som går för att minska skolans negativa miljöpåverkan. Skolans kök serverar hemlagad mat som är helt ekologisk och sockerfri. På skolan finns egna grönsaksodlingar och eleverna får många tillfällen att delta i odling, förädling och matlagning. Skolan strävar också efter att bara använda naturliga och och giftfria material.

Föreningens styrelse skall under det kommande året arbeta med att planera för skolstarten, rekrytera personal och iordningställa lokaler. Backa Friskola kommer att hålla till i före detta Graninge Skolan, centralt i Molkom. Graninge har flera fina byggnader som lämpar sig väl för skolverksamhet samt en stor och lummig trädgård. Det är också nära till idrottsplats, skog och sjö. Styrelsen ser framemot ett bra samarbete med den kommunala skolan i Molkom och hoppas kunna anordna gemensamma aktiviteter med Nyeds skola. 

"Vårt mål är att Backa Friskola och Nyeds skola skall stödja och inspirera varandra snarare än konkurrera, så att alla elever i bygden gynnas. Vi tror att vår skola kommer att innebära ett lyft för hela Molkom eftersom den lockar familjer att flytta hit, bidrar till ökad mångfald i samhället, erbjuder valfrihet för föräldrar och även skapar arbetstillfällen." Nova Wegerif, Ordförande Nyed Friskola Ekonomisk Förening.

Nyed Friskola Ekonomisk Förening driver Förskola och Grundskola i Molkom, Karlstad Kommun. Skolans inriktning är en hållbar livsstil – både på ett inre och yttre plan. Målet är att hos elever och personal lägga grunden för en inre hälsa som återspeglas i ett hälsosamt samhälle. Skolan använder sig av bl.a. NVC, Yoga, Mindfulness och en ämnesövergripande projektbaserad pedagogik. Skolan är också ekologisk och giftfri och serverar hemlagad, ekologisk mat.