Skarpnäcks församling

Skarpnäcks församling och EFS-föreningen i Hammarbykyrkan överens om förtida avveckling

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2013 11:19 CEST

Ny överenskommelse mellan Skarpnäcks församling och EFS-föreningen i Hammarbykyrkan

Det samarbetsavtal som gällt mellan Skarpnäcks församling och EFS-föreningen i Hammarbykyrkan är uppsagt efter beslut i Kyrkorådet sedan tidigare. Detta som ett led i att omfördela resurser inom Skarpnäcks församling.
I det ursprungliga samarbetsavtalet fanns en uppsägningstid på två år. Det har nu varit föremål för förhandlingar.
Den nya överenskommelsen innebär att den uppsägningstid på två år som fanns i det ursprungliga samarbetsavtalet inte gäller. Istället upphör avtalet att gälla den sista juni 2013.
Därefter är Hammarbykyrkan en fristående EFS-förening.

Överenskommelsen innebär också bland annat följande:

Ny distriktsindelning

Den 1 juli 2013 införs en ny distriktsindelning i Skarpnäcks församling. Samtidigt övergår den personal som varit anställd av Skarpnäcks församling, med placering i Hammarbykyrkan, till andra uppgifter inom församlingen. Det gäller fyra tjänster.

Bidrag till EFS-föreningen

Som en del i den förtida uppsägningen betalar Skarpnäcks församling ut ett verksamhetsbidrag samt ett engångsbelopp till EFS-anställd personal i Hammarbykyrkan.

_____________________

Handlingar i ärendet

För att klargöra beslut och sammanhang finns handlingar i ärendet att hämta som PDF-filer på

http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=959679

Med vänliga hälsningar

Michael Anderson
Informatör
08-505 815 17

För kommentarer hänvisas till Kyrkofullmäktiges ordförande Kurt Sjöberg, tel: 08-659 26 70 eller mobil: 072-5314243


 

Skarpnäcks församling, Svenska kyrkan - en levande församling för alla. Och för alla livets skiften.

Markuskyrkan, arkitektonisk intressant skpelse bland björkarna i Björkhagen
Bagarmossens kyrka - Sveriges minsta kyrka, mitt på torget, med en sjudande verksamhet
Markusplatsen - levande pionjärarbete i Skarpnäck
Hammarbykyrkan - samarbetskyrkan på höjden, med EFS-prägel