Naturvårdsverket

Ny överenskommelse om ersättningsmark till skogsägare

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 11:56 CET

Nu ökar möjligheterna för mindre skogsägare att få ersättningsmark vid
bildande av naturreservat. Naturvårdsverket och Sveaskog har idag träffat
en överenskommelse om att bredda erbjudandet till markägare som överlåter
mark till staten i samband med inrättande av reservat.

- När staten bildar naturreservat kompenseras markägaren normalt ekonomiskt.
Ibland vill dock markägaren undersöka möjligheten att istället få
ersättningsmark. För att lättare kunna tillgodose deras önskemål har
Naturvårdverket och landets största skogsägare, Sveaskog, kommit överens om
fler sätt att erbjuda ersättningsmark, säger Lars-Erik Liljelund,
generaldirektör på Naturvårdsverket.
- För den enskilde skogsägaren är denna överenskommelse mycket bra. Redan
tidigare fanns det möjlighet till ersättningsmark om Sveaskog hade mark i
samma kommun. Nu kan ersättningsmark erbjudas på fler sätt, både i andra
kommuner och via en tredje part, säger Lars Sköld, vd för Sveaskog.
Ersättningsmark kan erbjudas till fysiska personer. Därutöver kan
ersättningsmark erbjudas till juridiska personer som bedriver skogsbruk i
former som liknar enskilt skogsbruk. Förutsättningen är att markinnehavet,
eller den förvaltning som markinnehavet ingår i, omfattar högst 5000 hektar.

Även Allmänningsskogar, Besparingsskogar och Häradsallmänningar kan erbjudas
ersättningsmark, oavsett förvaltningsform och markinnehavets storlek. Deras
särställning motiveras av det stora antalet andelsägare vilka oftast är
fysiska personer.
För att tillgodose behovet av ersättningsmark ska Sveaskog även erbjuda
bytesmark till så kallade trepartsbyten. Som tredje part kan alla
markägarkategorier vara aktuella.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars-Erik Liljelund, generaldirektör Naturvårdsverket, 070-698 15 08.

Lars Sköld, vd Sveaskog, 070-537 97 70
För sakupplysning, vänligen kontakta:

Björn Risinger, chef Naturresursavdelningen, 070-840 41 63.

Hans Karlsson, Fastighetschef Sveaskog, 070-609 50 97

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är
pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i
samhället. Antalet anställda är 550.
Med vänlig hälsning
Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket
Swedish Environmental Protection Agency
Tel: 08-698 13 12
Mobil: 070-206 37 27
Fax: 08-698 14 85
anneli.nivren@naturvardsverket.se