Eskilstuna kommun

Ny överklagan försenar arenabygget

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 16:45 CEST

Länsstyrelsen fick igår, måndag 12 maj, in en ny överklagan av beslutet att bygga en ny arena i Munktellstaden. Överklagandet innebär att processen ska avgöras i Mark- och miljödomstolen.
- Det får stora konsekvenser för arenabygget. Vår bedömning just nu är att vi kan ha en ny arena på plats tidigast sommaren 2017, säger Pär Eriksson, kommundirektör.

Detaljplanen för Eskilstunas nya arena beslutades i kommunfullmäktige i december 2013. Då var tidsplanen att arenan skulle stå på plats sommaren 2016. Planen har därefter överklagats, men Länsstyrelsen som första instans avslog överklagan. Nu har beslutet överklagats till nästa instans, som är Mark- och miljödomstolen.

- Vi har nu hela vårt fokus på att lösa situationen för alla berörda föreningar. Vi räknar med att stå utan idrottshall i minst ett år, men vi ska göra allt som står i vår makt för att hitta värdiga ersättningslokaler för Sporthallen.

Markägaren anför bland annat i sin överklagan att kommunen inte har utrett miljökonsekvenserna tillräckligt i en så kallad miljökonsekvensbeskrivning.

- Vi delar inte markägarens uppfattning. Vi har gjort noggranna markundersökningar, studerat trafiklösningar och undersökt risk för påverkan från närliggande industrier. Vi har kommit fram till att ingen av de identifierade riskfaktorerna har en omfattning som påverkar planförslaget, menar Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör.

Bygget av arenan är en del av den långsiktiga utvecklingen av hela Munktellstadsområdet och stadsdelen Väster.

- Redan 2005 beslutade kommunfullmäktige att Väster är ett av de centralt belägna industriområden som ska utvecklas till en ny stadsdel med bostäder och verksamheter. Den nya detaljplanen går i helt i linje med det beslutet.

Mälardalens högskolas nya campus påverkas inte av överklagandet.

- Arenan och utvecklingen av Väster är två viktiga framtidsfrågor för Eskilstuna, men det är även ett nytt campus för Mälardalens högskola. Det är avgörande för att Mälardalens högskola ska fortsätta att utvecklas i Eskilstuna. Som kommun måste vi ta ansvar för att alla delar ska fungera. Nu måste vi tillsammans med Guif och övriga föreningslivet hitta bra ersättningslokaler till dess att vi har en ny arena, säger Pär Eriksson.

Kontaktpersoner
Pär Eriksson, 070-167 21 45, par.eriksson@eskilstuna.se
Kristina Birath, 070-086 60 31, kristina.birath@eskilstuna.se
Benny Larsson, 016-710 87 26, benny.larsson@eskilstuna.se

 


Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.