Världsnaturfonden WWF

Ny opinionsundersökning: Svenska folket litar inte på att träprodukter är lagliga - vill ha kraftfull EU-lagstiftning

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 09:27 CEST

En ny europeisk opinionsundersökning visar att hela 92 procent av de tillfrågade efterlyser en tydlig lagstiftning för att stoppa import och handel med olagligt avverkat virke. Dessutom tror 56 procent av de tillfrågade att de träprodukter de köper inte har lagligt ursprung medan 19 procent är osäkra. Sverige hör till ett av de länder där störst andel - hela 81 procent - tror att träprodukter kan komma från olaglig avverkning.

- Undersökningen sänder en tydlig signal från medborgarna till den svenska regeringen att driva på för en bra EU-lag mot olagligt virke, konstaterar Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Viktiga krav är att lagen omfattar alla som handlar med träprodukter samt att den tillämpas på ett likartat och tydligt sätt i hela EU.

EU-kommissionen presenterade i höstas ett förordningsförslag för att förhindra import och handel med olagligt avverkat virke. I avsaknad av en sådan lagstiftning är det idag fortfarande helt lagligt att importera och handla med olagligt virke inom EU och Sverige. WWF anser att kommissionens förslag måste skärpas på flera viktiga punkter och uppmanar nu medlemsländerna och EU-parlamentet att snabba på förhandlingarna om den nya lagstiftningen. EU-parlamentet väntas inom kort rösta om viktiga förslag till förbättringar av förslaget.

- Opinionsundersökningen ger även ett tydligt stöd för att allvarliga brott mot lagstiftningen ska vara straffbelagt, något som saknas i EU-kommissionens förslag, konstaterar Per Larsson, skogshandläggare på Världsnaturfonden WWF.

På grund av en omfattande import av virke och träprodukter från länder med olaglig avverkning är EU en viktig global aktör för att bekämpa illegal avverkning. En WWF-rapport visade förra året att mellan 16 och 19 procent av EUs import av träprodukter kommer från misstänkt olagliga källor. EU-kommissionen egna uppskattningar visar på likartade siffror.

Olaglig avverkning snedvrider även konkurrensen då olagligt och billigt virke underminerar företag som försöker att ta sitt ansvar genom att gynna ansvarfullt skogsbruk och enbart köpa lagligt virke.

- Många konsumenter och särskilt de svenska litar inte på att de skogsprodukter de köper är lagliga, vilket skadar alla företag som handlar med och hanterar träprodukter. En kraftfull lagstiftning mot olagligt virke är därför bra för företag som tar sitt ansvar, avslutar Lasse Gustavsson.

Fakta: Undersökningen

Opinionsundersökningen genomfördes på uppdrag av WWF och Jordens Vänner av det engelska opinionsinstitutet YouGov Plc under mars månad. Den genomfördes i Storbritannien, Tyskland, Ungern, Bulgarien, Österrike, Tjeckien, Finland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Nederländerna, Polen och Sverige. Följande frågor besvarades:

1. Tror du att allt eller nästan allt virke och träprodukter som finns att köpa i Europa kommer från lagligt avverkat virke?

2. Hur viktigt tycker du det är att virke och träprodukter som finns att köpa i Europa är från lagligt avverkat virke?

3. Hur viktigt tycker du det är att en EU-omfattande lagstiftning införs för att säkerställa att virke och träprodukter som finns att köpa i Europa är från lagligt avverkat virke.

4. Om en sådan lag införs - bör företag som bryter mot lagen straffbeläggas?

Fakta: Olaglig avverkning

Olaglig avverkning och handel med skogsprodukter som innehåller olagligt virke är ett stort och allvarligt globalt problem. Det är ett stort hot mot världens skogar och den biologiska mångfalden men berövar också många människor sin utkomst från skogen. Vidare förlorar många fattiga länder viktiga inkomster till följd av timmerkriminalitet. Illegal avverkning utgör även en stor del av avskogningen i många länder. Avskogning står för närmare 20 procent av utsläppen av växthusgaser och är därmed en starkt bidragande orsak till klimatförändringarna.

Många viktiga skogsländer i såväl syd som öst har stora problem med illegal avverkning. EU är världens största importör av virke och skogsprodukter. En nyligen publicerad WWF-rapport uppskattade att 16 till 19 procent av importen till EU är olaglig.

Rapporten finns på: http://www.wwf.se/press/1186335-omfattande-svart-virkesimport-till-europa

För ytterligare information, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF

Tfn: 08-624 74 02, 070-105 30 55

 

Per Larsson, skogshandläggare, WWF

Tfn: 070-961 17 52

Katarina Herou, pressekreterare, WWF

Tfn: 08-546 57 507, 0702-825 125

E-post: katarina.herou@wwf.se

 


Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar
en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
- bevara världens biologiska mångfald
- verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- minska föroreningar och ohållbar konsumtion.