Famna

Ny ordförande för Famna

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 13:38 CEST

Martin Ärnlöv, vd för Bräcke diakoni, har valts till ny ordförande för Famna, riksorganisationen för idéburen, icke-vinstsyftande vård och omsorg.

Lite i skuggan av stora, privata aktörer inom vård och omsorg växer även de idéburna aktörerna, bland annat med nya former som IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), men även i upphandlingar och valfrihetssystem.

En av de stora idéburna, tillväxande aktörerna är Bräcke diakoni.

Bräcke har växt, från att ha varit lokaliserad i främst Västra Götaland och Göteborg, till att ha verksamhet på flera håll i Sverige.

Under Martin Ärnlövs tid som vd har Bräcke diakoni expanderat rejält, i ekonomisk omsättning, geografiskt, med nya verksamheter och personalmässigt.

Vid årsmötet 11 maj valdes Martin Ärnlöv dessutom till ordförande för Famna, efter flera år som vice ordförande i styrelsen.

Martin Ärnlöv efterträder Lotta Säfström som ordförande för Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg.

Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg.. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.