Finansdepartementet

Ny ordförande för Premiepensionsmyndigheten

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 09:00 CEST

Regeringen utser Thomas Franzén, generaldirektör för Riksgäldskontoret, till ny styrelseordförande för Premiepensionsmyndigheten.

Regeringen utser också följande personer till styrelsen:

* Per-Olof Svensson, riksdagsledamot (s), vice ordförande
* Eva Gidlöf, företagsrådgivare
* Hans Jacobson, generaldirektör, Premiepensionsmyndigheten
* Astri Muren, lektor i nationalekonomi, Stockholms universitet
* Åke Pettersson, före detta partisekreterare, (c)
* Monica Sundström, civilekonom och före detta verkställande direktör, Landstingsförbundet
* Håkan Tidlund, verkställande direktör, Max Matthiessen AB

Nya ledamöter är Eva Gidlöf, Astri Muren och Monica Sundström.

Styrelsen är förordnad från den 1 juli 2003 till den 30 juni 2004.

Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80

Liso Sergo
Kansliråd
08-405 33 14