Justitiedepartementet

Ny ordförande i Högsta domstolen

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:37 CET

Regeringen har i dag förordnat justitierådet Johan Munck till ordförande i Högsta domstolen

Johan Munck förordnades till hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1974. Han anställdes därefter i Justitiedepartementet och utnämndes 1979 till departementsråd och 1983 till rättschef i samma departement. 1984 utnämndes han till hovrättsråd i Svea hovrätt. Johan Munck är justitieråd sedan 1988 och avdelningsordförande i Högsta domstolen sedan 2004.

Johan Munck har varit ordförande och särskild utredare i ett tjugotal kommittéer, senast Kommittén om genetisk integritet, 11 september-utredningen och Värdepappersmarknadsutredningen. Dessutom är han och har varit ordförande i en rad nämnder såsom Aktiemarknadsnämnden, Stockholmsbörsens disciplinnämnd, Granskningsnämnden för Radio och TV samt Statens musiksamlingar. Under åren 1979-1988 var han juridiskt biträde åt ÖB. Han har också skrivit artiklar och böcker i straff- och förvaltningsrätt.Kontakt:
Rickard Wessman
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-261 26 17
rickard.wessman@justice.ministry.se

Anna Avenberg
Ämnessakkunnig
08-405 36 19