Svenskt Näringsliv

Ny ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 10:01 CEST

Joakim Säll, direktör på Statoil, har utsetts till ny ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD.

NSD:s nya ordförande är ansvarig för bland annat säkerhetsfrågorna inom Statoil-koncernens affärsområde Energy & Retail Europe. Han har tidigare bl.a. varit VD för Svenska Statoil AB. Under åren 2003-2007 ingick han i Svenskt Näringslivs styrelse och var ordförande i Petroleumbranschens arbetsgivareförbund.

– NSD kommer även fortsättningsvis att framför allt ägna sig åt kunskapsspridning och opinionsbildning, säger Joakim Säll. Vi har ett brett perspektiv på riskhantering och säkerhet och kommer att engagera oss i många frågor som påverkar lönsamheten, bland annat genom insatser av våra sex regionala arbetsgrupper.


– En av våra prioriterade frågor är att medverka i den nya utredning som ska se över lagstiftningen gällande företagsspioneri, tillägger Tommy Svensson, ansvarig för säkerhetsfrågor inom Svenskt Näringsliv och kanslichef på NSD.

Joakim Säll efterträder Jan Nygren, SAAB, som ordförande i NSD.Fakta: Näringslivets säkerhetsdelegation, NSD bildades 1967, och var då en relativt sluten organisation. Dagens NSD är ett öppet nätverk för såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten har fokus på säkerhetsfrågor som främjar tillväxt och lönsamhet. Organisationen har en regional verksamhet som drivs genom sex geografiskt indelade arbetsgrupper som totalt omfattar ungefär 1 000 kontaktpersoner. Mer information om NSD finns på webben: www.svensktnaringsliv.se/nsd/
För mer information kontakta:
Joakim Säll, 08-429 62 44
Tommy Svensson, säkerhetsexpert Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 430 49
Lars Jilmstad, Presschef 08-553 43 050


Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.