Socialdepartementet

Ny ordförande i Nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 14:18 CET

Statssekreterare Kent Waltersson träder in som ny ordförande i den Nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg. Kent Waltersson ersätter förre statssekreteraren Mikael Sjöberg.

- Jag är mycket angelägen om att Nationella ledningsgruppens arbete fortsätter i samma höga tempo och goda samarbetsklimat som hittills, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. Att förbättra patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet inom vård- och omsorgssektorn med hjälp av olika IT-lösningar är en högt prioriterad fråga för regeringen.

Kent Waltersson har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig i Regeringskansliet, och kommer närmast från kommunalpolitiska uppdrag i Linköping och har doktorerat i historia.

- Jag ser fram emot att få utarbeta nationella prioriteringar för den fortsatta IT-utvecklingen i samverkan med vård- och omsorgssektorns aktörer, säger statssekreterare Kent Waltersson.
- Vi har en IT-kunnig befolkning och en väl fungerande hälso- och sjukvård, och jag vill bidra till att stärka den kombinationen.
- Ett välfungerande IT-stöd är viktigt för det kvalitetsförbättrande arbetet inom vård och omsorg.
- Särskilt viktig blir IT-utvecklingen nu då vårdgarantin införs den 1 november, då patienterna blir alltmer rörliga och både personal och patienter behöver ökade informationsmöjligheter för att åstadkomma en bra vård. IT-området är en viktig framtidsfråga för vår sektor, där nya möjligheter skapas för såväl patienter som vårdpersonal.

Nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg består av representanter på GD/VD-nivå från Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB, Carelink samt Sveriges Kommuner och Landsting. Gruppen bildades i mars 2005 och har som främsta uppgift att utarbeta en Nationell IT-policy för vård och omsorg som ska stå klar i början av 2006.


Kontakt:
Ingemar Olsson
Pressekreterare
08-405 33 72
070-302 08 22
registrator@social.ministry.se

Daniel Forslund
Departementssekreterare
08-405 54 50
070-209 58 39