FIA - Förnyelse i anläggningsbranschen

Ny ordförande leder FIA in i nästa fas

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:30 CET

Efter tre års arbete går förnyelsen av anläggnings-branschen in i en ny fas.

Nu vet alla vilka problemen i branschen är, och det är dags att omsätta lösningarna i verkligheten.När FIA, Förnyelse i anläggningsbranschen, bildades 2003 sade Banverkets och Vägverkets generaldirektörer att branschen ska kunna visa påtagliga resultat av arbetet 2010.

Visionen är mer väg och järnväg för pengarna, samt en bra lönsamhet hos företagen. Samhällets kostnader ska sänkas med en tredjedel fram till 2010.

Under de första tre åren har FIA:s ordförande Sven Landelius lett ett omfattande och framgångsrikt arbete med att identifiera problem och hitta lösningar.- Ett förnyelsearbete är egentligen inte så komplicerat. Men det är slitsamt och kräver såväl struktur som uthållighet. Efter tre inledande år av arbete har FIA identifierat ett antal olika sätt att förverkliga visionen och skapat en "verktygslåda" med vars hjälp det praktiska arbetet kan bedrivas ute i branschens vardag. Dessutom tror jag vi åstadkommit något ytterligare och mycket viktigt, nämligen en brygga över den förtroendeklyfta som fanns mellan flera av branschens aktörer innan FIA såg dagen. Så även om "verktygslådan" skulle kunna göras ännu mer innehållsrik, är vi överens! Vi kommer långt på väg mot ett förverkligande av visionen med dagens innehåll. Nu gäller det att använda den överallt där vår bransch bygger för och utvecklar vårt samhälle, säger han.Nu ska detta ut i verksamheten och förverkligas.

Då tar Åsa Söderström Jerring, tidigare VD för Sweco Theorells, över som ordförande.

De rekommendationer som FIA arbetat fram börjar nu användas av Banverket och Vägverket i upphandlingar och projekt.Även de båda trafikverkens generaldirektörer ser att arbetet är på rätt väg.- Banverket vill först och främst framhålla det positiva med FIA-arbetet som har åstadkommits i form av rekommendationer, kunskapsdokument och möjlighet till både breda och djupa diskussioner mellan aktörerna i anläggningsbranschen. Vi kan också konstatera ett bättre samspel och samarbetsformer med våra leverantörer som baseras på ökad respekt och förståelse. Många medarbetare från Banverket har deltagit i FIA:s arbete, vilket lett till att kunskap och erfarenhet kommit till nytta i den praktiska verksamheten, säger Banverkets generaldirektör Per-Olof Granbom.

- Initiativet som Vägverket och Banverket tillsammans med de stora entreprenörerna och konsultföretagen tog i början av år 2004 är framgångsrikt. Det fanns problem som vi på relativ kort tid kunde rätta till, men framförallt har vi skapat forum och samstämmighet för en mera genomgripande och långsiktlig förnyelse. Exempel på detta är utökad samverkan, ökad andel totalentreprenader, förändrade konsultuppdragsformer och industriellt tänkande i branschen. Takten i förnyelsearbetet behöver dock snabbas upp, så att produktivitets- och produktutvecklingen sätter ordentlig fart., säger Ingemar Skogö, generaldirektör i Vägverket.Vinnare av FIA:s kvalitetspris belönades under FIA-dagen. Det blev

Malmö Stads gatukontor och Peab Sverige AB inom kategorin drift och underhåll samt Vägverket Region Stockholm och ODEN Anläggningsentreprenad AB inom kategorin investering.

Här nedan finns motiveringar för de vinnande projekten:

http://www.fiasverige.se/index.asp?menuItem=75&underMenuItem=116&subMenuItem=123

Kontakta:

Bengt Jäderholm

0702-28 41 60Presskontakt:

Helena Tilander

070-724 55 72

http://www.fiasverige.se