Exportkreditnämnden, EKN

Ny ordförande och ledamöter i EKN:s styrelse

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 11:45 CET

Ny ordförande är Jan Roxendal, vd på Gambro AB. Ytterligare fyra personer är nya i styrelsen.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i EKN:s styrelse från och med första november 2010:

Ordförande Jan Roxendal verkställande direktör Gambro AB, Vice ordförande Göran Johnsson, f.d. förbundsordförande Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Minoo Aktarzand, landshövding i Jönköpings län, Wille Alstermark direktör, Karin Apelman generaldirektör, EKN, Yvonne Gustafsson, generaldirektör, Statskontoret, Eva Karlsson vd på Herrljunga Emballage AB, Kerstin Nordlund-Malmegård departementsråd, utrikesdepartementet Peter Sandwall departementsråd, finansdepartementet, Andreas Skinnars, chef Marknad och Sälj på Exportrådet

Jan Roxendal har bland annat varit vd och koncernchef för Intrum Justitia, medlem av koncernledningen i ABB Ltd i Zürich och globalt ansvarig för ABB Financial Services. Han är också styrelseledamot i bland annat SEK.

- Ett varmt tack till tidigare ordförande Dag Klackenberg och övriga tidigare ledamöter för ett mycket gott samarbete. Jag önskar nytillträdande och omvalda ledamöter hjärtligt välkomna till styrelsen och jag ser fram emot vårt samarbete, säger generaldirektör Karin Apelman.