Georange

Ny ordförande och nya ledamöter i styrelsen för Georange

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 10:46 CEST

Lena Abrahamsson, professor vid Luleå tekniska universitet, valdes till ny ordförande för Georange vid årsmötet i Skellefteå tisdagen den 10 april. Lena Abrahamsson efterträder därmed Lennart Gustavsson, som varit ordförande sedan oktober 2005. ”Jag ser uppdraget som en spännande och viktig utmaning”, säger Lena Abrahamsson. ”Jag hoppas att mina erfarenheter från forskningen tillsammans med kompetensen hos övriga ledamöter i styrelsens ska kunna fortsätta bidra till hållbar utveckling i regionen.”

GEORANGE är en oberoende organisation som bidrar till en hållbar samhälls- och näringslivsutveckling baserad på gruvor och mineral.

På årsmötet valdes också två nya ledamöter i Georanges styrelse, Isak From, riksdagsledamot (socialdemokraterna) från Norsjö i Västerbotten och Monika Quinteiro, General Manager, Boliden Rönnskär. Anna Utsi, forskningschef Swerea Mefos, Luleå, valdes som ny suppleant. Styrelsen består av åtta ledamöter, 6 ersättare samt ordförande.

Ledamöter i styrelsen
Isak From, riksdagsledamot (socialdemokraterna) Västerbottens län
Monika Quinteiro, General Manager, Boliden Rönnskär
Pia Pehrsson, Foyen advokatbyrå
Håkan Tarras Wahlberg, Swedish Geological
Stefan Sjöquist, IF Metall
Magnus Ericsson, RMG/ LTU
Sabine Mayer, Bergforsk/LTU

Ersättare i styrelsen
Anna Utsi, forskningschef Swerea Mefos, Luleå
Johan Bergström IF Metall
Lars Lövgren, Umeå Universitet
Niclas Dahlström, LTU Business
Pär Jonsson, Älvsbyn
Anita Eriksson, Unionen

Om Lena Abrahamsson
Lena Abrahamsson forskar och undervisar om produktion- och organisationsutveckling och arbetsmiljö, framför allt inom industrin. Ett aktuellt område är gruvor och hållbar utveckling. Ett genomgående tema är genus och jämställdhet. Hon är ledamot i Arbetsmiljöverkets insynsråd samt vice ordförande i styrelsen för FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och samhälle.

Om Georange
GEORANGE Ideella Förening är en samordnande intresseorganisation med sin främsta utgångspunkt i Sveriges malm- och mineraltillgångar. Föreningens huvudsakliga uppgift är att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin, i syfte att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag.

Kontakt

Lena Abrahamsson
Lena.Abrahamsson@ltu.se
0920-49 21 07

Lars Mikaelsson
adm@georange.se
Mobil: 070-600 22 73

Bild: https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point/Forskare/Lena-Abrahamsson-1.158650

Om Georange
GEORANGE Ideella Förening är en samordnande intresseorganisation med sin främsta utgångspunkt i Sveriges malm- och mineraltillgångar. Föreningens huvudsakliga uppgift är att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin, i syfte att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag.

Kontakt

Lena Abrahamsson
Lena.Abrahamsson@ltu.se
0920-49 21 07

Lars Mikaelsson
adm@georange.se
Mobil: 070-600 22 73