Finansdepartementet

Ny ordförande och två nya ledamöter i Rådet för minskat statligt ägande utsedda

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2007 11:24 CET

Bengt-Åke Nilsson utses till ny ordförande för Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande. Bengt-Åke Nilsson är tidigare regeringsråd och ledamot av Lagrådet. Han är född 1939 i Kivik och bosatt i Stockholm.

- Bengt-Åke Nilsson kommer i kraft av sin breda juridiska kompetens och långa erfarenhet av arbete inom regeringskansliet att kunna leda arbetet i rådet. Han kompletterar övriga ledamöters näringslivserfarenhet med god kunskap om den politiska processen, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande utökas samtidigt med ytterligare två ledamöter. Marianne Nivert och Anna Karin Källén blir nya ledamöter och rådet utökas därmed till totalt sju personer. Övriga ledamöter är Adine Grate Axén, Katarina G Bonde, Lars O Grönstedt samt Lennart Jeansson.

Regeringens Råd för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande ska utgöra ett stöd vid regeringens beredning av försäljningsbeslut. Ledamöterna i rådet ska i kraft av egen kompetens och oberoende utvärdera och ge råd om de förslag om minskat ägande i statens bolag som regeringskansliet utarbetar. Rådet ska säkerställa en marknadsnära och affärsmässig kvalitetsgranskning av processen att minska statens ägande i vissa bolag.

Bengt-Åke Nilsson
Bengt-Åke Nilsson är född 1939 och var under åren 2003 till augusti 2007 ledamot i Lagrådet. Under åren 1998-2005 var han regeringsråd och har tidigare varit expeditions- och rättschef i Finansdepartementet och rättschef i Statsrådsberedningen. Han är jur kand med examen från Lunds universitet.

Anna Karin Källén
Anna Karin Källén är 51 år född i Helsingborg och bosatt i Nacka. Hon är kommunikationsdirektör för Biovitrum sedan 2005. Hon är styrelseledamot i stiftelsen Affärsvärlden och tidigare bland annat delägare och medarbetare i Hallvarsson & Halvarsson. Anna Karin Källén var också ämnessakkunnig och kommunikations- och marknadsansvarig i privatiseringsprocessen under näringsminister Per Westerberg 1992-1994.

Marianne Nivert
Marianne Nivert är 67 år gammal och bosatt i Bromma. Hon är tidigare koncernchef för Telia med mångårigt deltagande i bolagets högsta ledning. Hon är ordförande i Posten och Rädda Barnen. Vidare är hon ledamot i SSAB, Wallenstams Byggnads AB, Systembolaget och Beijer Alma. Hon var även ledamot i 2005 års katastrofkommission efter flodvågskatastrofen i Asien och i fötroendekommissionen 2004 som utarbetade svensk kod för bolagsstyrning.

Adine Grate Axén
Adine Grate Axén är fd direktör i Investor AB med lång operativ erfarenhet av företags- och kapitalmarknadsfrågor. Tidigare roller inom Investor inkluderar chef för Corporate Finance och Equity Capital Markets. Numera är hon ledamot i styrelsen för Hi3G. Hon är också medlem av Aktiemarknadsnämnden och har även suttit med i Näringslivets Börskommitte (NBK). Tidigare har hon haft styrelseuppdrag i bl a OMX, Gambro och Ericsson Projekt Finance.

Katarina G Bonde
Katarina G Bonde är VD i affärsutvecklingsbolaget Kubi LLC. Sedan 2004 är hon aktiv i teknikinvesteringar och i internationella styrelse- och ledningsfrågor, framförallt i tillväxtbolag och vid bolagsaffärer. I USA har hon varit VD för UniSite Software och Captura International och i Sverige har hon bl.a.varit VD för Programator Industri, numera en del av CapGemini. Hon har ett antal styrelseuppdrag i Sverige och USA bl.a. i Orc Software AB, LBi International, Packetfront.

Lars O Grönstedt
Lars O Grönstedt är styrelseordförande och fd VD och koncernchef för Handelsbanken. Han är styrelseledamot för Industrivärden AB, Probusinessbank i Moskva, vice styrelseordförande i Stockholms Handelskammare, styrelseledamot i Stiftelsen Fritt Näringsliv, Tore Browaldhs Stiftelse samt Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

Lennart Jeansson
Lennart Jeansson är styrelseordförande för Sjätte AP-fonden och gästprofessor vid Handelshögskolan i Göteborg. Han är också styrelseordförande i Stena AB, BIL Sweden och Volvos Pensionsstiftelse. Han är styrelseledamot i Volvo Lastvagnar, Volvo Construction Equipment, Stena Metall AB, Orkla ASA, Svenskt Näringsliv, samt Mählers International. Han har tidigare varit ställföreträdande koncernchef i AB Volvo och haft styrelseuppdrag i Skandia och Storebrand.

Mats Odell och Bengt-Åke Nilsson kommer att finnas tillgängliga för eventuella frågor från media på Finansdepartementet klockan 12.00. Vänligen medtag presslegitimation.Tid och plats:
Fredagen den 16 november klockan 12.00
Finansdepartementet, Drottninggatan 21.

Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66
registrator@finance.ministry.se