Skolval 2014

Ny ordförande vald att företräda Sveriges elever

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 15:52 CEST

På Sveriges Elevråds Centralorganisations årsmöte valdes Susanna Bollhem lördagen den 25 april enhälligt till ordförande för organisationen. Med mer eller mindre alla tyngre svenska elevråd på gymnasiet bakom sig tar hon över efter Mikael Grenefalk, tidigare ordförande.

Susanna Bollhem är 22 år gammal och har en bakgrund som ordförande för Norra Reals elevkår i Stockholm. Hon är uppvuxen i Haninge men beslutade sig inför gymnasiet att söka ett gymnasium i Stockholm. För henne var det valet en bild av dåtidens utbildningspolitik.

- Haninge har kommit en lång väg sedan dess. En del tycker att kommunen provocerar när de pratar om att förbättra resultaten i skolan och att inrikta sig på kunskap. Men jag har aldrig sett något fel i det. Om vi ska ta elevers rätt till utbildning på allvar så måste vi anstränga oss. När resultaten sjunker i matematik och naturvetenskap, trots att eleverna arbetar lika hårt idag, så innebär det faktiskt att skolan inte längre ger elever lika bra utbildning.

Enligt Susanna kvarstår många frågor innan elever har det lika bra som andra grupper i samhället. Hon nämner krav som överklagan av betyg, höjt studiemedel, arbetstidslag i skolan, bättre skolmat och stopp mot våld, hot och kränkande behandling. Men viktigast för henne är ändå att man börjar se elever på samma sätt som andra grupper i samhället.

- Många klagar på Jan Björklund som utbildningsminister. Men det finns faktiskt många andra som vill att skolan ska fungera på ett helt annat sätt än andra myndigheter och arbetsplatser. När Jan Björklund tycker att ungdomar är mindre värda än vuxna är det illa. Men minst lika illa är när andra aktörer utmålar ungdomar som helt annorlunda än vuxna. Då gör man skolan till en egen värld och det är fel väg att gå.

- Där gäller det för oss att utmana. När elever inte hördes och syntes i debatten tog många över rollen som elevernas företrädare. Inte sällan var de över 40 år själva. Nu är det dags att visa att det finns viktigare frågor än "elevinflytande" och andra frågor som vuxna fastnat i. När vi vågar prata om att skolan ska bli bättre på riktigt och är tydliga med vad vi menar med det, då landar vi närmare hur vanliga elever tycker och tänker. Då blir också elevers röster viktigare än de vuxna som uttalar sig i deras ställe.

För kommentarer:

Susanna Bollhem, ordförande

0709-65 55 37

För upplysningar:

Niklas Delander, utbildningspolitisk chef

0709-44 87 14

Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO, tidigare Elevorganisationen i Sverige, är Sveriges största och äldsta elevrådsorganisation. Med alla tyngre gymnasieelevråd anslutna och över 50 anställda stödjer vi våra medlemmar, med målet att skapa självständiga elevkårer och en bättre skoltid för alla elever.