Svenska Danssportförbundet

Ny Ordförande VO Elit och två nya ledamöter är utsedda

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2012 14:03 CET


Svenska Danssportförbundets styrelse har idag beslutat tillsätta Johanna Johansson som ny ordförande för VO Elit. Johanna har arbetat med elitfrågor de senaste åren och under hösten också haft rollen som tf ordförande VO Elit.

I Johannas tidigare roll som ansvarig operativ samordnare dansgren BRR har FS beslutat tillsätta Mats Ivarsson.  Mats har som tidigare Förbundskapten för Boogie Woogie en god inblick i förbundets elitverksamhet.

FS har också beslutat tillsätta en resurs och ledamot inom VO Elit med uppdrag att bygga upp en verksamhet kallad DansFys.
Till detta har Frida Lundström tillsatts.

DansFys tar utgångspunkt i dansarens fysiska utveckling och behov bl a styrka, snabbhet och kondition. Ambitionen är att bygga DansFys mot att varje dansare har sitt individuellt utvecklade träningsprogram att följa under de olika perioderna av uppbyggnad, återhämtningsperiod, tävlingssäsong osv.
I rollen kommer också mycket arbete med kravprofiler och utvecklingstrappor att ligga.

Frida Lundström går tränarutbildning på GIH med inriktning dans. Frida har själv dansat Rock’n’roll.

Förbundet välkomnar Johanna, Mats och Frida i deras nya roller och vill också rikta ett stort tack till Håkan Rönnqvist som de senaste fyra åren varit en engagerad och aktiv ledare för VO Elit. 

Svenska Danssportförbundet administrerar all danssport i Sverige och är paraplyorganisation för anslutna dansföreningar. Danssportförbundet vill på alla nivåer bedriva vår idrott danssport på ett sätt, som utvecklar människor positivt - såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.