Finansdepartementet

Ny ordning för ersättning till anställda i Regeringskansliet som har styrelseuppdrag

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 16:11 CESTFör att komma till rätta med de brister som fanns i den tidigare ordningen med bland annat höga belopp i enskilda fall har regeringen beslutat om en ny ordning för ersättning till de som idag är anställda i Regeringskansliet för styrelsearbete i företag med statligt ägande.

I anslutning till årsstämmorna under våren 2010 beslutade regeringen att styrelsearvode inte längre ska utgå till styrelseledamöter i de statligt ägda företagen som idag är anställda i Regeringskansliet. Istället kommer de att få en månatlig ersättning från Regeringskansliet för det arbete och ansvar som styrelsearbetet innebär. I takt med nyanställningar samt avgångar kommer denna månatliga ersättning att gradvis fasas ut.

Regeringen vill med denna nya ordning komma till rätta med brister som fanns i den tidigare ordningen, bland annat med höga ersättningar i enskilda fall. Ersättningen från Regeringskansliet kommer i genomsnitt vara cirka 30 procent lägre jämfört med de styrelsearvoden som enligt den tidigare ordningen annars hade utgått från de statligt ägda företagen.

Med den nya ordningen blir även koppling och kontroll tydligare mellan de uppdrag som ges av arbetsgivaren Regeringskansliet och den ersättning som den anställde får.Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare
08-405 37 80
072-225 45 47