Audiodev AB

Ny organisation för ökad lönsamhet

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2003 16:05 CEST

Ny organisation för ökad lönsamhet

Som en konsekvens av JCs åtgärdsprogram kommer 25 medarbetare på huvudkontoret i Mölnlycke att varslas om uppsägning.

I augusti 2002 aviserade JC ett åtgärdsprogram för att öka försäljningen och förbättra resultatet. En översyn av butiksnätet ledde till en omfattande omstrukturering, bland annat nedläggning av olönsamma butiker i Tyskland och Danmark.

Under 2003 har JC infört en ny organisationsstruktur med syftet att öka effektiviteten och skapa ett starkare erbjudande. Samtidigt har ledningsfunktioner och samtliga koncept flyttat till ett gemensamt huvudkontor.

Som en konsekvens av de aktuella organisationsförändringarna kommer 25 medarbetare på huvudkontoret i Mölnlycke att varslas om uppsägning. Personalminskningen innebär en kostnadsbesparing på cirka 15 Mkr per år med effekt från och med år 2004.

– Det här är en av flera nödvändiga åtgärder för att långsiktigt skapa ett starkt JC. Jag beklagar att det drabbar våra medarbetare och jag har stor förståelse för deras besvikelse. Vi kommer från ledningens sida att göra vad vi kan för att stötta de som berörs, säger JCs koncernchef Thommy Nilsson.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thommy Nilsson, VD, telefon 0709-172375


JC utvecklar och driver koncept för modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC har fyra koncept – Jeans & Clothes, Boys & Girls, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka fem procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland och Tyskland. Antalet butiker uppgår till 278. JC-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 19 april 2000.