Sundsvalls kommun

Ny organisation föreslås för kommunens förskolor och skolor

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 14:30 CET

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har onsdag 10 november tagit del av en utredning som föreslår förändringar i hur förvaltningens ledning och stöd organiseras. Beslut i frågan blir på nämndens sammanträde den 24 november.

En förändring rör skoldirektörens roll. I nuläget är barn- och utbildningsnämnden tillsammans med skoldirektören ansvarig för alla barn och ungdomars utbildning i Sundsvalls kommun. Utredningen föreslår ett system där nämnden har samma ansvar som idag, men där skoldirektörens ansvarsområde inriktas på den kommunala verksamheten.

En annan förändring som utredningen föreslår innebär att de kommunala förskolorna och grundskolorna upphör att vara parallella spår och istället återgår till att vara integrerade med varandra. Förändringen syftar till att öka samordningen och samarbetet.

Under utredningstiden har fokusgrupper hållits med medarbetare. Ett återkommande tema har varit förskolechefernas och rektorernas bristande tid för sina verksamheter. Utredningen föreslår därför att ett lokalt administrativt stöd skapas. Syftet med detta stöd är att rektorer/förskolechefer ska kunna fokusera på sitt pedagogiska ledarskap.

Utredningen lämnar också förslag på hur ett fortsatt utvecklingsarbete ska bedrivas, liksom hur verksamheten organiseras i tre nivåer. En operativ där pedagoger och rektorer/förskolechefer ingår. En taktisk där förskolechefer/rektorer ingår under ledning av s.k. Resultatchefer och en strategisk där skoldirektören ingår tillsammans med resultatcheferna, som blir 8-12 i antal.

Kontaktpersoner:

Martin Johansson, ordförande barn- och utbildningsnämnden, 070-316 65 41

Tommy Nilsson, skoldirektör, 073-275 40 74