Farmaciförbundet

Ny organisation i Apoteket AB

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 13:19 CET

Farmaciförbundets krav sedan länge har nu äntligen kommit i hamn.

Kundkanal Samhälle och kundkanal Centrum slås samman i den nya organisationen och kommer ledas av Marianne Dicander från KD.

- Vi ser positivt på att organisationsjusteringar görs så att ledningen går i takt och samma budskap kommuniceras. Det är avgörande att ledningen har en samsyn som genomsyrar allt när vi går en omreglering av apoteksmarknaden till mötes, säger förbundsordförande Carina Jansson.

Andra nyheter är att ett affärsområde för sortiment / varuförsörjning bildas och att ett antal prioiterade projekt startas rörande internationalisering, varuförsörjning och styrformer för privatkundsområdet. Affärsområde avtal blir oförändrat. Den nya organisationen träder i kraft den 1 mars.

- Vi har höga förväntningar på de prioriterade projekten både när det gäller möjligheter till internationalisering av vårt apotekssystem och den viktiga varuförsörjningen samt de framtida styrformerna för privatkundssidan.

Vi är också glada för att vi varit delaktiga i processen och fått visst gehör för våra åsikter, bland annat att HR fått en mer framskjuten roll än vad ledningen från början planerat.

Farmaciförbundet hoppas att detta är början på ett fortsatt bra samarbete för att stärka oss anställda och företaget inför omregleringen 2009. Vi tror på den här organisationsjusteringen, säger Carina Janson i en kommentar.

Nya företagsledningen ser ut som följer:
• Styrelseordförande, Per Båtelson
• VD, Stefan Carlsson

Prioriterade projekt:
• Internationalisering, Tony Björk
• Varuförsörjning, Michael Camitz
• Styrformer för privatkundsområdet, Ulrika Eriksson

• Ledningskansli, Johan Wallér
• Varumärke, kommunikation och marknadssamordning, Eva Fernvall
• CFO Styrning/Stöd, Per Matses
• Strategisk HR, rekrytering pågår Gunilla Ström Tf
• Privatkund, Marianne Decander
• Avtalskund, Annema Paus
• Sortiment & varuförsörjning, Tore Löwstedt