IGE International Gold Exploration AB

NY ORGANISATION I IGE

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 15:41 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44871

INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION: NY ORGANISATION I IGE

(NGM: IGE och OSE:IGE)

Med syfte att skapa en tydligare struktur med starkare fokus har IGE:s styrelse beslutat att organisera bolagets verksamheter i tre separata dotterbolag.

· De nordiska licenserna och projekten flyttas över till IGE Nordic AB.
· Diamantlicenserna i Afrika läggs i IGE Diamonds AB
· Guldlicenserna i Kenya samt guld- och vanadinlicenserna i Burundi läggs i IGE Africa AB (under bildande).


Som en följd av dessa beslut har Bolaget initierat en rekryteringsprocess avseende koncernens ledande befattningshavare. Befattningarna bedöms vara tillsatta före halvårsskiftet 2007.

För ytterligare information kontakta:
Michael Nilsson, VD, IGE, tel. +46 70 339 03 88, +46 8 20 46 09

eller gå in på www.ige.se

IGE har som affärsidé att utveckla mineralfyndigheter. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Kenya, Angola samt Burundi IGE är noterat på Oslo Börs sedan 1995 samt NGM-listan i Stockholm sedan 2005.