Landstinget i Jönköpings län

Ny organisation i Värnamo för behandling av hjärtstillestånd

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 14:17 CET

Inom Värnamo sjukvårdsområde införs en ny organisation för snabb behandling av hjärtstillestånd, så kallad defibrillering.

Medierna är välkomna till Värnamo sjukhus för att se hur defibrillatorerna används.

Tid: Måndag den 27 mars 2006 klockan 11:00
Plats: Sjukvårdsledningens konferensrum (ingång vid matsalen)
Medverkande: Christer Jansson, ambulanssjuksköterska och Anders Dynebrink, överläkare och HLR-ansvarig.

Återupplivning
Defibrillering innebär att man med hjälp av en maskin återupplivar en patient som fått hjärtstillestånd. Plattor fästs på patientens bröst och avger elektrisk laddning så att hjärtat börjar arbeta igen.

Fler defibrillatorer
Att placera ut defibrillatorer är det nya rekommenderade arbetssättet för att snabbt kunna defibrillera. Tiden är i stort sett helt avgörande, tillsammans med basal hjärt- lungräddning, för framgångsrik behandling.
Därför kommer antalet defibrillatorer att öka inom Värnamo sjukvårdsområde. Varje vårdavdelning och några mottagningar på sjukhuset kommer att ha defibrillatorer. Även vårdcentraler som tidigare helt saknat defibrillatorer får maskiner.

Utbildning
Ett 40-tal personer inom sjukhuset ska utbildas. Dessa blir instruktörer som utbildar sina kollegor på avdelningar och mottagningar. När utbildningen inom sjukhuset är klar fortsätter utbildningen av medarbetare i primärvården.

Planen är att den nya organisationen ska vara igång till sommaren.

(HLR: hjärt-lungräddning)

Pressmeddelanden från Landstinget: www.lj.se/omlandstinget


Vänliga hälsningar
Lisbeth Lejon
Informationsavdelningen
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
lisbeth.lejon@lj.se
036-32 40 46
www.lj.se