Bejoken AB

Ny organisation inom Bejoken AB

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2019 14:00 CEST

Som ett led i att ytterligare stärka Bejokens framtida tillväxt har styrelsen beslutat att tillsätta Petra Nordström som VD och i samband med det också valt att omorganisera för att gå från ett katalogföretag till att ha en mer renodlad försäljningsorganisation.

Den nya försäljningsorganisationen kommer Daniel Björkkvist ta ansvar för. Per-Anders Nilsson kommer fortsätta som marknadschef, men även ansvara för företagets Supply Chain/Logistikaffärer samt kitting-verksamheten och affärsutveckling. Pernilla Elfström sitter kvar som vVD och Joakim Lavesson fortsatt ansvarig för lagerverksamheten på Bejoken.
Syftet med den nya organisationen är att skapa ett ännu mer ökat fokus inom respektive delområde.

– Genom den nya organisationen kan vi fokusera helhjärtat på god service åt våra kunder, rätt komponenter, rätt kompetens och för marknaden attraktiva produkter i rätt tid. Den nya organisationen innebär också att vi kommer att kunna få ut ännu mer av vårt arbete med att ha en bra produktportfölj som tilltalar olika användningsområden på marknaden, samtidigt som det kan bedrivas på ett effektivt sätt, kommenterar Petra Nordström, VD för Bejoken.

– Den nya försäljningsorganisationen ska förstärka vår marknadsnärvaro, ge oss möjlighet att jobba vidare med vår nischstrategi och dra nytta av de gemensamma nämnare som finns mellan våra olika produkter. Med bakgrund och kompetens från olika delar i värdekedjan har vi nu utmärkta förutsättningar att öka vår servicegrad mot kunderna. Nu anskaffar vi och frigör resurser för att kunna delta i kundernas utvecklingsarbete, säger Petra Nordström.

Bejoken AB har blivit ett begrepp när det gäller elektronikkomponenter. Ända sedan 1962 har vi knutit nära kontakter med kunder och leverantörer världen över och idag utgör nästan 30 000 komponenter basen i vårt sortiment.

RÄTT KOMPONENT. RÄTT KOMPETENS