Stockholms Läns Landsting

Ny organisation minskar medborgarnas inflytande (v)

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 14:38 CET

Vänsterpartiet yrkade i dag avslag på den moderatledda landstingsledningens förslag till ny politisk organisation för Stockholms läns landsting. Organisationen försvagar demokratin och minskar medborgarnas möjlighet till insyn.

- Den nya organisationen syftar till att underlätta privatiseringar och avknoppningar av olika verksamheter genom centralisering av makt och beslutsfattande. Och precis som tidigare leder det till splittring och avstyckning med mindre samverkan och mer konkurrens. Ytterst utgör det ett hot mot möjligheten att åstadkomma en jämlik hälso- och sjukvård, säger landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v).

- Vår kritik handlar om att man skär ned antalet uppdrag för frititidspolitiker med 25 procent samtidigt som antalet heltidspolitiker ökar i antal och kostnad. Politiker professionaliseras och beslutsmakt flyttar in i slutna sammanträdesrum. Det är tvärtemot vad de borgerliga själva lovade före valet. Då skulle det lokala inflytandet stärkas och utvecklas, säger Birgitta Sevefjord.

I den nya organisationen ersätts de tidigare nio lokala geografiska beredningarna - där fritidspolitikerna dominerade - med tre lokala sjukvårdsstyrelser. Till dessa knyts utskott bestående av enbart tre personer som ska besluta om en stor del av de lokala avtalen. Även här minskar den demokratiska insynen i och med att mindre politiska partier utestängs.

För mer information:

Birgitta Sevefjord (v)
Landstingsråd
Tel. 070 - 737 41 17