Posten AB

Ny organisation och koncernledning

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 11:08 CEST

Postens koncernledning minskas från 18 till 6 personer.

Postens organisationsstruktur förenklas där verksamheten samlas i två divisioner; Marknad samt Produktion och Logistik.

I den minskade koncernledningen finns tre personer från den tidigare koncernledningen. Bo Friberg kommer att ansvara för Ekonomi och Finans, Ingemar Persson, vice vd, kommer att ansvara för Personal och Inger Holmström kommer att ansvara för Information.

Till vice vd och ställföreträdande koncernchef med ansvar för Division Marknad utses Elisabeth Ström, tidigare bland annat vice vd i Kooperativa Förbundet och vice vd i FöreningsSparbanken.

Till vice vd med ansvar för Division Produktion och Logistik utses Göran Sällqvist, idag stf vd i Coop Sverige.

Postens nya ledning ska tillsammans med vd och koncernchef Erik Olsson leda Postens förändringsarbete mot en effektivare beslutsstruktur och bättre förutsättningar att möta de olika kundgruppernas behov.

- Det är angeläget att åstadkomma en tydligare kommersiell inriktning. Utmaningen för mig och alla medarbetare i Posten är att återställa förtroendet för vår förmåga att förena vårt samhällsuppdrag med att ge god service samtidigt som vi kan ha en för Posten sund ekonomi, säger Erik Olsson.

I Division Marknad kommer ansvaret för sortiment, pris- och kanalstrategi samt försäljning och marknadskommunikation att återfinnas. I Division Produktion och Logistik samordnas Postens infrastruktur i form av brev- och paketterminaler samt distributionsverksamheten.

Den nya koncernledningens första uppgift blir att revidera vision, affärsidé, mål och strategier samt att utarbeta en treårig handlingsplan, som kommer att föreläggas Postens styrelse under hösten år 2003. Koncernledningen ska vidare fastställa principerna för den nya organisationen samt utarbeta detaljerade förslag för den nya organisationens fortsatta utveckling och arbete.

- Morgondagens Posten kommer inte att vara densamma som gårdagens. De anpassningar till omvärldens krav vi måste göra de närmaste åren kommer kanske inte att gillas av alla. Men målet är att de ska uppskattas av de flesta. Jag lovar att Posten ska bli bättre på att berätta varför vi ständigt förändrar oss. Ett tydligare, lönsammare och mer lyhört Posten är målet för framtiden, avslutar Erik Olsson.

För information: Postens presstjänst: 08-23 10 10; press@posten.se

Bilder och CV:n kan fås från Postens presstjänst

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,3 miljoner hushåll och 800 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi cirka 20 miljoner försändelser. Med cirka 40 000 medarbetare och en omsättning på över 23 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten.

Besök oss gärna på www.posten.se