Awapatent

Ny patentstatistik om IT-företags patentansökningar: halvering i Stockholm - oförändrat i Göteborg

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 12:19 CEST

IT-företag i Göteborg har klarat krisåren bättre än motsvarande företag i Stockholm. De senaste tre åren har antalet patentansökningar från dessa företag halverats i Stockholm. Företag i Göteborg ligger däremot kvar på samma nivå som före krisen. Det visar ny statistik från konsultföretaget Awapatent. Göteborgsregionen kan se fram emot en ljus framtid. För Stockholm ser det dystrare ut. Ungefär så kan den senaste statistiken över antalet sökta patent tolkas. Patentansökningarna inom det informationsteknologiska området har på tre år halverats i Stockholm. Ansökningarna från Göteborg är dock på samma nivå som före krisåren. - Att Göteborg klarar sig bättre än Stockholm kan förklaras av att många storföretag har haft forskningsverksamhet i Stockholm – verksamhet som med krisåren har utsatts för besparingar. Därmed har också patentaktuella upptäckter minskat, säger Stefan Hjelmqwist, marknadschef på Awapatent. Patentindex används ofta för att mäta forsknings- och utvecklingsintensiva företags konkurrenskraft. Många patentansökningar i en region kan således vara tecken på framtida tillväxt och sysselsättning. - Göteborgarnas ihärdighet när det gäller mjukvarupatent kan säkert på sikt locka kompetens till regionen. Patentansökningar 2000 2001 2002 Stockholm (antal) 62 52 32 Göteborg (antal) 9 9 9 För ytterligare information: Stefan Hjelmqwist, marknadschef, Awapatent AB Telefon: 040-98 51 60, mobil: 0708-86 87 97 E-post: stefan.hjelmqwist@awapatent.com Bilder och övrig pressinformation gällande Awapatent finns på:http://www.awapatent.com/SE Awapatent AB är Europas näst största konsultföretag inom immaterialrätt (patentfrågor, design, varumärkesskydd), IT-juridik och biorätt. Awapatent har cirka 280 anställda och omsatte 399 MSEK under 2002. Kunder är bland andra svenska och utländska industriföretag. Huvudkontoret ligger i Malmö.