ALMI Företagspartner Stockholm

Ny patientvänlig metod behandlar bröstcancer tidigare

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 10:45 CEST

Tidig diagnostik ökar överlevnaden
Överlevnaden för avancerad spridd bröstcancer har inte förändrats under de senaste tjugo åren trots att kostnaden för cancerbehandling har mer än tredubblats. Däremot är den samlade världsexpertisen överens om att tidig diagnostik leder till en signifikant ökad överlevnad. Den mest patientvänliga och kostnadseffektiva metoden att minska dödligheten hos patienter med bröstcancer är alltså att upptäcka och behandla tumörerna medan de ännu växer lokalt.

Tumören kan oskadliggöras utan operativt ingrepp
Det är en forskargrupp under ledning av professorerna Hans Wiksell och Gert Auer vid Karolinska Institutet som tagit fram den nya tekniken för både cytomorfologisk, molekylär diagnostik liksom målsökande radiofrekvens-terapi vid bröstcancer. Metoden är revolutionerande för patienterna eftersom man kan ställa en objektiv slutdiagnos medan patienten väntar och i vissa fall även genomföra behandlingen. Diagnostiktekniken sker genom att en mycket tunn nål förs in i tumören och celler sugs ut med hjälp av undertryck och standardiserade datorstyrda nålrörelser. Vid behandlingen förs en grövre terapikanyl in i tumören, som genom elektrisk energi destruerar det sjuka området utan några yttre förändringar på bröstet. – På så vis kan man reducera den tid som patienten oroas samtidigt som ingreppet blir mycket mindre eftersom vi kan hitta maligna tumörer medan de är små, säger professor Gert Auer.

Internationellt genombrott för behandling av bröstcancer
För att kunna kommersialisera den nya metoden har forskningsföretaget VibraTech startats med bland annat Karolinska Institutet Holding AB som delägare. I VibraTech AB’s ledning finns förutom forskarteamet specialister inom företagsledning och kommersialisering. När de kliniska prövningarna och patenten är klara kan man marknadsföra en standardiserad metod för att upptäcka små tumörer på ett tidigt stadium. – Det kan bli ett genombrott för handläggning av bröstcancer inte bara i Sverige utan även internationellt, säger Hans Wiksell.

ALMI och Innovationsbron i samverkan
ALMI Stockholm och Innovationsbron Stockholm samverkar för att stödja och finansiera innovationsprojekt i tidiga skeden. Totalt satsas 20 Mkr på vardagliga innovationer och innovationer sprungna ur forskning. I samarbetet ingår också Sörmland och Gotland. Satsningen ingår i en genomgripande förändring av det svenska innovationssystemet.

Stockholm den 24 april 2006
För ytterligare information:
Professor Hans Wiksell, VibraTech AB, tel. 08-664 40 30
Paola Diaz Fernandez, innovationsrådgivare ALMI Stockholm, tel: 08-458 14 23
mobil: 070-516 28 38