Norrköpings kommun

Ny pendlarparkering byggs vid resecentrum

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 08:21 CEST

En ny pendlarparkering byggs just nu på Ingelstagatan inom kv Växeln intill järnvägen/resecentrum i Norrköping. Parkeringen, som beräknas vara färdigställd under hösten 2015, kommer att rymma ca 200 parkeringsplatser.

För att underlätta för både gång- och biltrafik anläggs trappor och gånganslutningar från parkeringen via Fredriksdalsbron till södra perrongen (perrong nummer ett) vid Resecentrum.

Den nya pendlarparkering kommer bland annat att ersätta parkeringen på gamla busstationen (kv Rodga) i Norra Promenaden. Parkeringen på Gamla busstationen kommer att upphöra till sista september 2015. På den yta som frigörs där möjliggörs då exploatering av bostäder.

Den nya pendlarparkeringen kommer att drivas av Stadsbyggnadskontoret/Mark och exploatering.

- Beslut om byggande av parkeringen har tagits för att ersätta parkeringen på gamla busstationen (kv Rodga) som försvinner på grund av bostadsexploatering samt i kv Spinnhuset och kv Skepparen intill Packhusgatan där det på det på del av markytan just nu byggs hotell och kontor, säger Malin Cuclair mark- och exploateringsingenjör på Stadsbyggnadskontoret.

Upplysningar:

Upplysningar: Malin Cuclair
Titel: Mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 011-15 34 15

____________________________________________________________________________

Avsändare: Iréne Lidén

Telefon: 011-15 11 24

Kommunikation