Landstinget Gävleborg

Ny personaldirektör och ”förlängd” sjukhusdirektör

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 11:58 CEST

Margareta Petrusson börjar som personaldirektör på landstingets ledningskontor den 1 december i år. Det innebär att hon får det övergripande ansvaret för personalfrågorna inom hela landstinget. Rolf Markströms förordnande som sjukhusdirektör, Bollnäs sjukhus, förlängs ett år till den sista december 2004.

Margareta Petrusson är idag chef för GävleDala Företagshälsa, en gemensam förvaltning för landstingen i Gävleborg och Dalarna. Hon började för drygt tre år sedan och kom då från Lantmäteriet. Margareta har en bred erfarenhet av olika typer av offentlig förvaltning. Hon har arbetat som enhetschef under många år med bl.a. utvecklingsverksamhet, IT-drift och produktion.

- Jag ser fram emot att arbeta strategiskt med frågor inom hela personalområdet, säger Margareta Petrusson.

- Landstinget ska ha arbetsplatser där människor trivs. Då behövs utveckling av ledarskap och medarbetarskap. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för att vi ska kunna rekrytera och behålla den personal vi behöver.

Landstinget Gävleborg ska halvera sjukfrånvaron till år 2008, jämfört med år 2002. Det ska ske genom ökad delaktighet, att stärka det friska, att alla ska kunna arbeta efter förmåga och att ha en arbetsmiljö som ger förutsättningar att orka jobba fram till ålderspension.

- Det handlar inte om statistik, det handlar om att vi ska ha en verksamhet som fungerar väl, både för dem vi är till för och för alla som arbetar i verksamheten, säger Margareta Petrusson.

Margareta Petrusson kommer successivt att växla över till sitt nya uppdrag. En ny förvaltningschef för GävleDala Företagshälsa kommer att rekryteras externt och tills denna rekrytering är slutförd kommer Berit Fredricsson, idag distriktschef i Dalarna, att fungera som tillförordnad förvaltningschef.