Fiskeriverket

Ny plan ska skrota 40 procent av torskfiskeflottan i Västerhavet

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 11:48 CEST

Skrotningsbidrag och överföring av så kallade kilowattdagar ska få den svenska torskfiskeflottan i Västerhavet att i det närmaste halveras. Fiskeriverket har nu antagit en plan för anpassning av fiskeflottan av bottentrålande fartyg i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

- Det svenska yrkesfisket står inför en dramatisk förändring. Den kommer att bli smärtsamt för många yrkesfiskare, säger Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad.

- En drastiskt minskning av fiskeflottan tillsammans med en satsning på skonsamma fångstredskap är nödvändiga åtgärder för att skapa ett lönsamt och såväl miljömässigt som socialt uthålligt fiske.

Den 1 februari införde EU ett system med tilldelning av så kallade kilowattdagar för fiske i Västerhavet. Samtidigt minskades torskkvoten i Kattegatt med omkring 25 procent. I december 2008 enades Sverige och Danmark dessutom om att införa ett fiskefritt område i Kattegatt för att skydda torskbestånden.

Beräkningar som gjorts av Fiskeriverket visar på en överkapacitet på drygt 50 procent inom den svenska torskfiskeflottan i Västerhavet. Den plan som nu antagits ska få fiskeflottan att minska med omkring 40 procent fram till år 2015. Det ska ske genom en ny skrotningskampanj i kombination med en möjlighet att överföra tilldelade kilowattdagar mellan fiskefartyg.

I den havspolitiska propositionen som regeringen lämnade till riksdagen den 17 mars aviserades ytterligare medel för svensk medfinansiering av EU:s fiskerifond, vilket skulle kunna ge utrymme för en ökad skrotning av fiskefartyg. Detta är dock beroende av ett positivt beslut i Övervakningskommittén för strukturprogrammet som leds av jordbruksdepartmentet.

Den 19 mars 2009 överlämnade regeringen även en proposition om att införa överlåtbara fiskerättigheter till riksdagen.

Läs mer: Plan för anpassning av fiskeflottan: bottentrålande fartyg i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön

För mer information, kontakta Fiskeriverket:


Axel Wenblad, tfn: 031- 743 03 01, 070- 585 35 50

Tore Gustavsson, tfn: 031- 743 03 09, 070- 347 29 97

Fiskeriverkets växel: 031- 743 03 00

Fiskeriverket, Box 423, 401 26 Göteborg
Besöksadress: Ekelundsgatan 1

Tel: 031-743 03 00 | Fax: 031-743 04 44
e-post: fiskeriverket@fiskeriverket.se