RISE Research Institutes of Sweden AB

Ny plattform för innovationsupphandling

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 10:35 CEST

Projektet PPI4Waste har lanserat webbplatsen www.ppi4waste.eu som samlar och sprider information kring offentlig innovationsupphandling inom avfallsområdet.

Projektet PPI4Waste – Promotion of Public Procurement of Innovation for Resource Efficiency and Waste Treatment syftar till att främja innovationer inom resurseffektivitet, förebyggande av avfall, återbruk och återvinning genom innovativa strategier för upphandling.

– Projektet syftar också till att stötta myndigheter vid upphandlingar inom avfallssektorn. Målet att förebyggande av avfall ska integreras i offentlig innovationsupphandling, säger Berit Gullbransson på SP.

Inom projektet utforskas mekanismer för att underlätta innovation och innovationsupphandling, exempelvis:

  • Identifiering av gemensamma behov inom offentlig sektor
  • Skapande av en intressentgrupp och upphandlingsforum
  • Samarbeten mellan privat och offentlig sektor genom samråd med marknaden
  • Kapacitetsbyggande workshops för att stärka kunskaperna kring innovationsupphandling
  • Fallstudier som kan förbereda för samordnade upphandlingar av miljöinnovationer

Plattform för kunskap

Webbplatsen som skapats inom PPI4Waste är en plattform för att sprida kunskap och information om innovationsupphandling och om projektets utveckling. Här kommer detaljer kring projektets mål, parter och resultat att presenteras, såsom ett virtuellt bibliotek med rapporter från projektet. Webbplatsen kommer också att stötta intressentgruppen och upphandlingsforumet samt interaktionen mellan dessa båda grupper.

Fem länder deltar

I PPI4Waste deltar totalt åtta olika parter från fem europeiska länder, vilket inkluderar experter inom avfallsbehandling och innovationsupphandling. PPI4Waste är ett 30 månader långt projekt som genomförs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Andalusian Institute of Technology, ICLEI – Local Governments for Sustainability, Zagreb City Holding, Universitet i Zaragoza, ACR+, Mancomunidad del Sur,, och det Nederländska departementet för Infrasktruktur och Miljö. Projektet finansieras av EUs Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram under grant agreement No 642451.

Upptäck PPI4Waste-projektet!

Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut två gånger per år. Om du är intresserad av att få nyheter och uppdateringar om PPI4Waste-projektet kan du prenumerera på detta nyhetsbrev genom att skicka ett mail till contact@ppi4waste.eu

För mer information:

Maria Thomtén, SP, 010-516 59 25

Berit Gullbransson, SP, 010-516 50 28

Fredric Norefjäll, SP, 010-516 57 80

contact@ppi4waste.eu

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se