Västarvet

Ny plattform för Västra Götalands digitala kulturarv.

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 10:41 CEST

I samband med Kulturarvsdagen 2014 lanserar ABM Västra Götaland en ny digital plattform – en ingång till det digitala kulturarvet i Västra Götaland. Den nya webbplatsen är till för dig som vill veta mer om vad som finns tillgängligt på dessa institutioner och hur det kan användas i praktiken.

ABM står för samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer – men det symboliserar samtidigt en mycket bredare syn på samarbete. Det är viktigt att ABM-sektorn samverkar internt, men idag är det än viktigare att andra aktörer i samhället börjar se arkiv, bibliotek och museer som relevanta att använda sig av och intressanta att samarbeta med.

Arkiv, bibliotek och museer – vårt gemensamma kulturarv – finns till för alla. De bygger identitet och skapar långsiktiga värden, men idag känner långt ifrån alla att kulturarvet har med dem själva att göra.

Nätverket ABM Västra Götaland arbetar för att fler invånare ska känna att Västra Götalands kulturarv är deras, att arkiv, bibliotek och museer finns till för dem och att alla har rätt att använda sig av och påverka det som finns och händer där

– Vi vill göra så mycket digitalt kulturarv som möjligt tillgängligt på samma plats, säger Stefan Högberg, arkivarie vid Regionarkivet. Fokus ligger på Västra Götaland, men här finns spännande saker från hela Sverige.

De aktörer som ingår i nätverket är:

  • Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)
  • Göteborgs universitetsbibliotek
  • Innovatum Science Center
  • Kultur i Väst
  • Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
  • Riksarkivet: Landsarkivet i Göteborg
  • Västarvet

Webbplatsen drivs av ABM Västra Götaland. Vårt syfte är att göra Västra Götalands digitala kulturarv synligare, tydligare och lättare att navigera i. Vi visar vägen till våra egna men också andras webbresurser – och vi lyfter fram den i sammanhanget viktiga upphovsrätten.

Välkommen till ABM Västra Götaland: www.abmvastragotaland.se

För frågor och mer information:

Stefan Högberg, Regionarkivet
E-post: stefan.hogberg@arkivnamnden.goteborg.se
Tfn: 031-701 50 37

Ulrica Wallin, Kultur i Väst
E-post: ulrica.wallin@kulturivast.se
Tfn: 0706-18 20 13


Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum och Vitlycke museum. Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se