Strängnäs kommun

Ny politisk organisation från 2007

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:39 CET

Vid kommunfullmäktige den 27 november beslutades vilka nämnder och vilka ledamöter som ska styra Strängnäs kommun de kommande fyra åren. Dessa nämnder och ledamöter gäller från 1:a januari 2007.

Sedan tidigare är Kommunfullmäktiges (KF), ledamöter utsedda via valet 2006. Alla folkvalda till KF hittar du på val.se, klicka här

Kommunstyrelse
ordförande, Ann Landerholm, m. förste vice ordförande, Jens Persson, c. andre vice ordförande, Tord Tjernström, s.
Ledamöter: Ingrid Fäldt, s, Lennart Andersson, s, Lotta Grönblad, s, Rosy Falk, v, Arne Arvidsson, m, Tuula Fröderos, m, Jan-Olof Branting, fp, Hélène Brodin Rheindorf, kd, Erik Berg, sp, Lena S Toribio, mp, byter med Dag Bremberg, mfp efter halva mandatperioden.

Barn- och utbildningsnämnd
ordförande, Björn Sandberg, m. förste vice ordförande, Anders Jansson, fp. andre vice ordförande, Lotta Grönblad, s
Ledamöter: Scherif Yasar Ariz, s, Wailith Edstein, s, Aida Kunovac, s, Malin Eriksson, s, Maria von Beetzen, m, Kerstin Svensson, m, Lotta Lange, c, Anders Hjulström, kd, Anna Cederborg, sp, Birgitta Elvingson, mfp, byter med Maj Källman, mp efter halva mandatperioden.

Plan- och byggnämnd
ordförande, Margaretha Furustrand, fp. förste vice ordförande, Anders Ödmark, m. andre vice ordförande, Lennart Andersson, s.
Ledamöter: Laila Westerlund, s, Christer Ståhl, s, Peter Lannerhed, s, Sten Diurlin, m, Robert Limmergård, m, Bodil Rundberg, c, Mats Werner, kd, Lena S Toribio, mp.

Teknik- och fritidsnämnd
ordförande, Margit Urtegård, sp, förste vice ordförande, Fredrik Lundgren, fp, andre vice ordförande, Ulf Klason, s,
Ledamöter: Angela Andersson, s, Sven-Olle Persson, s, Lars Lundwall, v, Lars-Göran Gustafsson, m, Risto Leistén, m, Lennart Ahlström, m, Bengt Eriksson, c, Christer Nekby, mfp.

Miljö- och räddningsnämnd
ordförande, Hugo Rundberg, c. förste vice ordförande, Marcus Lindvall, kd. andre vice ordförande, Ahmad Khalil, s.
Ledamöter: Carl- Gustav Sjöstrand, s, Risto Koskimies, s, Sören Larsson, s, Sixten Skullman, m, Per Liljedahl, m, Anders S Svenson, fp.

Kulturnämnd
ordförande, Charlotta Steneskog, fp. förste vice ordförande, Hans Noreen, sp. andre vice ordförande, Monica Lindell Rylén, s.
Ledamöter: Göran Svärd, s, Eva Hellman, s, Åke Norell, s, Donald Wedel, m, Bo Henricson, m, Ingemar Jonsson, c.

Socialnämnd
ordförande, Hélèn Brodin Rheindorf, kd. förste vice ordförande, Anton Nordström, c. andre vice ordförande, Björn Siljeström, s.
Ledamöter: Anja Klason, s, Leif Lindström, s, Elin Tjernström, s, Ebbe Ollman, v, Marie Larsson, m, Inger Gabrielsson, m, Gun Rhodiner, m, Barbro Söderberg, fp, Anita Berg, sp, Terese Holmberg, mp.

Mariefredsnämnd
ordförande, Arne Arvidsson, m. förste vice ordförande, Tomas Fors, c. andre vice ordförande, Ingrid Fäldt, s.
Ledamöter: Krister Lumme, s, Malin Eriksson, s, Sven-Olle Persson, s, Tuula Fröderos, m, Lars-Göran Gustafsson, m, Magnus Stuart, m, Björn Lind, fp, Hélène Brodin Rheindorf, kd, Dag Bremberg, mfp, Ewa Fogselius, mfp.