Svenska Brukarföreningen

Ny portal lanseras för att öka kunskapen om hepatit C

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 14:49 CET

HepatitPortalen.se har som mål att utbilda, förebygga, och synliggöra en bortglömd virussjukdom mer dödlig än HIV.

Idag lanserar Svenska Brukarföreningen portalen HepatitPortalen.se för att förebygga spridning och prevention av virussjukdomen hepatit C bland människor som injicerar narkotika.

Alltför länge har samhällets kunskap och förebyggande arbete kring hepatit C varit dålig. Det vill vi ändra på med detta livsviktiga projekt.

Kunskaper behöver lyftas, rutiner införas, attityder förändras men framförallt behöver utbildning, både bland brukare (p2p) och profession, genomföras. 

På portalen hittas information om testning, tillgänglig behandling, prevention, vanliga frågor, dina rättigheter, nyheter, fallbeskrivningar, videointervjuer och personliga dagböcker från människor som använder eller använt narkotika och genomgår behandling.

I projektet ingår även kurser och utbildning, vilka kommer lanseras senare under 2013.

Projektet har ekonomiskt stöd från Smittskyddsinstitutet och samarbetar med Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Malmö högskola, och Skånes Universitetssjukhuset.

Mer information:
http://www.hepatitportalen.se/


Fakta: Hepatit C är ett virus som drabbar levern. Omkring 50.000 personer är smittade i Sverige och varje år nyinfekteras 2000 människor. Den vanligaste smittvägen är genom delning av smutsiga sprutor och kanyler. Viruset ger ofta inga symptom förrän efter 20-30 år då den orsakar skrumplever och levercancer, vilket idag är den vanligaste orsaken till behov av levertransplantation.


Kontakt:

Berne Stålenkrantz, ordförande
0705 – 35 76 45
08 – 20 80 70

Louise Persson, forskningsansvarig
0735 – 45 32 94
08 – 20 80 70

Svenska Brukarföreningen (SBF) är en ideell organisation som består av och stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt opiatberoende eller andra droger. SBF stödjer såväl harm reduction som mänskliga rättigheter.

http://www.svenskabrukarforeningen.se/