SEKO, facket för service och kommunikation

Ny postlag börjar gälla i dag – SEKO befarar försämrad postservice

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 10:45 CEST

Personalneddragningar och sämre service till medborgarna. Det är vad som sannolikt väntar Posten när en ny postlag träder i kraft i dag.
– Nu står vårt hopp till de rödgröna, som lovat att riva upp lagen om de vinner riksdagsvalet, säger Janne Rudén, förbundsordförande i SEKO.

– Inte ens i ”marknadens” förlovade land USA har politikerna lanserat så korkade förslag. Där inser politikerna att en fungerande postmarknad måste vara sammanhållen och sköts bäst av samhället, fortsätter Rudén.

Den nya postlagen, som klubbades igenom av riksdagen den 22 juni och börjar gälla i dag, syftar enligt SEKO tydligt till att försvåra för Posten att möta konkurrens på lika villkor.

– Vi har hela tiden riktat skarp kritik mot lagen, som vi befarar är ett första steg mot försämrad postservice. De ökade möjligheterna till russinplockning för konkurrenterna kommer också att skapa övertalighet bland Postens anställda, säger Alf Mellström.

Oppositionspartierna S, Mp och V reserverade sig mot riksdagsbeslutet i juni. SEKO uppfattar att de rödgröna är fullt införstådda med behovet av att riva upp riksdagsbeslutet vid ett regeringsskifte den 19 september.

S, Mp och V har också redovisat en mycket tydlig inställning i frågan om börsnotering och en eventuell privatisering av Posten. Vid ett regeringsskifte i höstens riksdagsval, kommer inte längre en börsintroduktion att vara en ny regerings målsättning.


Ytterligare information:

Jonas Pettersson, kommunikationschef, SEKO: 070-631 59 49
Erik Sandberg, bitr kommunikationschef, SEKO: 070-600 24 96