Gothia Fortbildning

Ny praktisk bok för unga vuxna med adhd

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 08:00 CEST

Tiden mellan 18-30 år innebär nya livssituationer och nya krav med relationer, studier, arbete och fritid. Det kan vara en jobbig tid för många, och för en person med adhd kan det innebära ännu större påfrestningar. 

I den nya boken Det finns alltid ett sätt – Lösningsfokus och adhd ges praktiska råd för att få vardagen att fungera bättre. 

Boken bygger på erfarenheter och tips från unga vuxna med adhd och innehåller konkreta verktyg som vi hoppas ska vara till inspiration och stöd. Här finns också goda och inspirerande exempel där personer med egen erfarenhet kommer till tals. Det finns alltid ett sätt – Lösningsfokus och adhd är indelad i olika teman som till exempel ”relationer”, ”hemma”, ”ekonomi”, ”arbete och studier”.

Under varje tema finns information, lösningsfokuserade frågor och visuella övningar. Det finns även ett särskilt kapitel om att ha lösningsfokus i sin vardag. Det kan vara ett bra sätt att kompensera för de svårigheter som adhd kan innebära samtidigt som man drar nytta av de starka sidor adhd kan ge. 

Det finns alltid ett sätt – Lösningsfokus och adhd vänder sig till unga vuxna med adhd och den är även användbar och relevant för personer som på olika sätt stödjer en person med adhd, som till exempel en partner, förälder, vän eller någon yrkesverksam.

Boken är en del i Unga vuxna-projektet som bedrivs av Riksförbundet Attention med stöd från Arvsfonden. Det är ett treårigt projekt som riktar sig till unga vuxna (18–30 år) med adhd. Riksförbundet Attention presenterar boken  i Almedalen i Visby måndagen den 1 juli kl.  9.45-11.00 (Lokal: Högskolan, Cramérgatan 3, rum  E 30). Läs programmet här. 

Om författarna

Författare är Malena Ranch, projektledare för Riksförbundet Attentions Unga vuxna-projekt, Johan Bysell, samtalsledare och handledare, Michael Hjerth, psykolog och Cecilia Brusewitz, informatör och projektkoordinator på Riksförbundet Attention. 

Fakta om boken

Titel: Det finns alltid ett sätt – Lösningsfokus och adhd
ISBN: 978-91-7205-895-8
Utgivningsår: 2013
Omfång: 128 sidor
Cirkapris: 150 kr

Presskontakt

David Olsson, kommunikatör, Gothia Fortbildning, 08-462 26 75, david.olsson@gothiafortbildning.se
Malena Ranch, projektledare, Riksförbundet Attention, 070-287 46 86, malena.ranch@attention-riks.se

Fakta om Gothia Fortbildning

Den 1 januari 2013 gick Gothia Förlag och Fortbildning AB ihop och bildade Gothia Fortbildning. Resultatet är en spännande mix av böcker, kurser, konferenser, tidningar och uppdragsutbildningar. 
Vi är en stark och expansiv aktör inom kompetensutveckling för professionella inom områdena förskola & skola, medicin & hälsa, socialt arbete & omsorg och äldreomsorg. 

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.