Patent- och registreringsverket, PRV

Ny praxis för klassning i varumärkesärenden: precisering av klassrubriker

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 16:01 CET

Ny praxis för klassning i varumärkesärenden: precisering av klassrubriker

Den 19 juni 2012 avkunnade Europadomstolen beslut i mål C-307/10 (IP-translator). Där framgår bland annat att varor och tjänster i en varumärkesansökan ska anges på ett klart och precist sätt. Detta gäller såväl i allmänhet som specifikt rörande de termer som idag omfattas av Nice-klassificeringens klassrubriker.

OHIM har tillsammans med de nationella kontoren genomfört ett konvergensprogram för att nå en gemensam praxis. Denna praxis rör situationer när en benämning i en klassrubrik anses klar och precis nog för att godtas i en varu- eller tjänsteförteckning. Resultatet av granskningen har visat att elva allmänna beteckningar inte är klara och precisa och därför inte kan godtas utan närmare specificering.

Från och med 1 januari 2014 kommer PRV i och med detta att kräva preciseringar för vissa beteckningar i de existerande klassrubrikerna.

För att läsa OHIM:s allmänna meddelande och information om vilka beteckningar som från årsskiftet kräver precisering för att godtas i en varu- eller tjänsteförteckning, se länkarna nedan.

Kommunikation om tillämpningen av IP-translator 
Kommunikation om precisering av klassrubriker
Klassrubriker på svenska

Europeiskt samarbete för samsyn inom varumärkes- och designfrågor

Under 2012–2013 har OHIM och medlemsstaterna drivit fem så kallade konvergensprogram (convergence programmes, CP) för en mer enhetlig praxis inom varumärkesområdet. Programmen finansieras till största delen av OHIM och täcker följande områden:

CP 1 En harmoniserad databas för varu- och tjänstetermer.
CP 2 Taxonomi – införande av en systematisk, hierarkisk struktur för varu- och tjänste­termer. Tolkning av IP-Translatorfallet som gäller skyddsomfånget för klassrubriker och krav på precisering av vissa termer som ingår i klassrubriker.
CP 3 Särskiljningsförmåga för figurativa element i varumärken.
CP 4 Svartvita märken.
CP 5 Kriterier för förväxlingsbarhet.

CP 2 och CP 4 har i princip slutförts och kommer med start 2014 genomföras vid OHIM och deltagande nationella myndigheter. Att vara med är frivilligt. Sverige kan av legala skäl inte tillämpa praxisen i CP 4 men ställer sig bakom programmets slutsatser.

Under 2014 kommer två nya konvergensprogram att starta inom området design.

Kontakt:
Eva Wei
Områdesjurist
eva.wei[at]prv.se
08-782 27 43

Malin Nyström
Handläggare
malin.nystrom[at]prv.se
08-782 29 76


På PRV har vi förmånen att arbeta med nya idéer i teknikens framkant – varje dag. PRV ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden