Socialdemokraterna

Ny pressorganisation på den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:40 CET

Den socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli har en ny pressorganisation från och med den 1 februari.


Peter Akinder blir ny presschef och fortsätter som pressekreterare för gruppordförande Göran Persson.

Ömer Oguz fortsätter som pressekreterare med särskilt ansvar för den socialdemokratiska gruppledningen och Britt Bohlin Olsson.

Cecilia Eklund fortsätter som pressekreterare hos Mona Sahlin.

Jimmy Larsson-Hagberg fortsätter som pressekreterare med särskilt ansvar för socialdemokraterna i Näringsutskottet, Arbetsmarknadsutskottet, Miljö- och Jordbrukskottet, Kulturutskottet och Trafikutskottet samt Utrikesutskottet, Försvarsutskottet och EU-nämnden.

Carin Larsson är ny pressekreterare med särskilt ansvar för socialdemokraterna i Finansutskottet, Skatteutskottet och Konstitutionsutskottet.

Camilla Levin är ny pressekreterare med särskilt ansvar för socialdemokraterna i Utbildningsutskottet, Justitieutskottet, Civilutskottet, Socialutskottet och Socialförsäkringsutskottet.

(s) i riksdagens presskontakter fr o m 1 februari:


Peter Akinder
Presschef och presskontakt för Göran Persson
08-786 68 04
070-593 72 91
peter.akinder@riksdagen.se

Ömer Oguz
Pressekreterare och presskontakt för Britt Bohlin Olsson och övrig gruppledning
08-786 47 31
070-300 18 24
omer.oguz@riksdagen.se

Cecilia Eklund
Pressekreterare och presskontakt för Mona Sahlin
070-566 38 88

Jimmy Larsson-Hagberg
Pressekreterare och presskontakt för Thomas Östros (NU), Sven-Erik Österberg (AU), Anders Ygeman (MJU), Margareta Israelsson (KrU) och Anders Karlsson (TU) samt Urban Ahlin (UU), Ulrica Messing (FöU) och Susanne Eberstein (EUN)
08-786 68 34
070-269 91 15
jimmy.larsson-hagberg@riksdagen.se

Carin Larsson
Pressekreterare och presskontakt för Pär Nuder (FiU), Lars Johansson (SkU) och Berit Andnor (KU)
08-786 47 82
070-677 07 12
carin.larsson@riksdagen.se

Camilla Levin
Pressekreterare och presskontakt för Marie Granlund (UbU), Thomas Bodström (JuU), Carina Moberg (CU), Ylva Johansson (SoU) och Tomas Eneroth (SfU)
08-786 58 35
070-269 00 21
camilla.levin@riksdagen.se

Socialdemokraterna i riksdagen har också en ny regional pressorganisation vilket meddelas på särskilt sätt.


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se