Seco Tools AB

NY PROCESS OCH IT DIREKTÖR FÖR SECO TOOLS KONCERNEN

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 16:02 CET

Fredrik Carpenhall har utsetts till Process och IT Direktör och medlem av koncernledningen för Seco Tools koncernen och tillträder sin befattning 7 maj 2011.

Fredrik Carpenhall är 44 år och civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. Fredrik har lång erfarenhet från en rad chefstjänster inom ABB-koncernen, och har varit verksam i såväl Sverige som Schweiz. Närmast kommer han från en roll som IT-chef för Divisionen Low Voltage Products inom ABB Sverige.

Fagersta den 11 Februari 2011

SECO TOOLS AB (publ)
Informationen är sådan som Seco Tools AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 Februari, klockan 16.00.
För kompletterande uppgifter var vänlig ring Lars Bergström, VD och koncernchef,
tel. 0223-401 10 eller Peter Damberg, SVP HR, tel. 0223-402 10 E-mail kan skickas till
investor.relations@secotools.com

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "About Seco/Investor Relations" på Seco Tools hemsida (
www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.