BioMade Nordic AB

Ny produkt för ökad koncentration och välbefinnande Bioros - av ekologisk rosenrot odlad på Småländska Höglandet

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 13:47 CET

På det Småländska Höglandet odlas ekologisk rosenrot till den nya

uppiggande produkten Bioros! Rosenrot ger dig styrka och balans i

perioder av fysisk och mental stress. Örten stärker koncentrationsförmågan,

förbättrar humöret och ökar lusten samt påverkar förmågan att

lösa problem och hantera stress!

Kan man odla rosenrot i Sverige?

 

Det är en av de vanligaste frågorna till de 15 rosenrotsodlarna på Småländska

Höglandet. Och svaret är positivt! För 10 år sedan startade Ann

Hörlén upp sin rosenrotsodling och får räkna sig till de mer erfarna på

området.

- Visst har vi experimenterat en hel del under åren för att få till optimala

odlingsförhållanden för Rosenroten och det tar fem år att producera en

planta färdig för skörd. Vi odlar ekologiskt utan konstgödsel eller kemiska

bekämpningsmedel. Vild rosenrot som oftast används vid framställning av

rosenrotsprodukter är utrotningshotad och vi vill på detta sätt bidra till en

långsiktigt hållbar produktion.

I Höglandsört ekonomisk förening producerar de 15 odlarna tillsammans

hundratusentals rosenrotsplantor. Föreningen var först i Sverige att storskaligt

odla örter och medicinalväxter. Föreningen är nu också först med

att certifiera odlingarna enligt KRAV och Global-GAP.

Biomade drivs av investerare tillsammans med KRAV-certifierade lantbrukare och odlare. Bolagetsuppgift är att tillsammans med odlarna välja nya grödor att odla, vidareförädla dessa och urråvaran produktutveckla hälsorelaterade konsumentprodukter. En av grundidéerna är att ha fullkontroll över hela produktions- och näringskedjan, från frö till färdig konsumentprodukt.